Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Debatt: När börjar Far twittra?

Far borde utnyttja potentialen i sociala medier. Relevanta nyheter direkt i mobilen skulle vara en värdefull service till medlemmarna. Det menar Stefan Engström, som själv föredrar mikrobloggen Twitter.

Genom den nya mobila tekniken och de så kallade sociala nätverken som Facebook, Twitter, Pusha, Bloggy, Gowalla etcetera öppnas det upp för fantastiska möjligheter att kommunicera. Var man än befinner sig kan man ha kontakt med sin omgivning, om man så vill.

Många förknippar sociala nätverk med Facebook. Men min personliga favorit är utan tvekan mikrobloggen Twitter som lanserades 2006 och som ger användaren möjlighet att omedelbart få den absolut senaste informationen inom valt intresseområde.

Min hemkommun twittrar om planerade vattenavstängningar och försenad sophämtning. Arlanda flygplats twittrar om inställda flyg och lämnar upplysning exempelvis till den vars bagage har förkommit. Och massmedia twittrar om nyheter, kommande tv-program, nya riksdagsbeslut och mycket annat.

Men när kommer Far att twittra? Jag ser fram mot den dag då Far twittrar: ”Regeringsrätten meddelar dom om skattetillägg beträffande...: http://bit.ly/dKtaRW”. Att på detta sätt kunna få färska nyheter och dessutom kunna läsa om rättsfallet direkt i sin smartphone – om man har en sådan – ger läsaren en stor kunskapsfördel i yrkesutövningen. Genom Twitter kan Far också skicka ut nyhetsbrevet ”Update” och skicka meddelanden om olika evenemang, exempelvis branschdagarna. Far Akademi kan informera om nya kurser. Tidningen Balans kan berätta om det senaste numret, dess innehåll och när tidningen beräknas komma till prenumeranterna.

Liksom faxen så kommer användningen av Twitter säkerligen att minska och kanske försvinna i framtiden. Men varför vänta på det? I dag är det Twitter som gäller för snabb och effektiv informationsspridning.

Stefan Engström är auktoriserad revisor på Auditor revision.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...