Innehåll

Balans nr 6-7 2011

Skattesektionen

Skattesektionen arbetar för högtryck i slutfasen av auktorisationsprojektet som ska leda till införandet av titeln ”auktoriserad skatterådgivare”. Täta möten hålls inom styrgruppen samt även med företrädare från Far. Många frågor ska slutligt lösas och sättas i sitt sammanhang före lanseringen av auktorisationen, som enligt planerna ska ske 1 juli 2011.

Skattesektionens styrgrupp har vidare planerat in ett möte med företrädare för Skatteverket för att diskutera myndighetens nya arbetsform ”fördjupad samverkan” gentemot storföretagen.

Styrgruppen ska också träffa företrädare för Stockholms universitet för att diskutera en arbetsmarknadsdag för studenter med skatterätt som huvudämne.

Gunnar Thuresson