Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Ny på far

I augusti började Annelie Dahlqvist på Far. Hon har en bakgrund som revisor på Ernst & Young i Ängelholm och som ansvarig för kvalitets- och metodikfrågor för redovisningskonsulter på Ernst & Young nationellt. På Far kommer hon bland annat att arbeta med medlemsrådgivning och fungera som en brygga mellan de olika yrkesrollerna.

Du kommer att arbeta med gränssnittet, hur då?

– Många revisorer och redovisningskonsulter jobbar med så kallade kombiuppdrag och är involverade i varandras arbetsuppgifter. Det är ingen glasklar rågång mellan de olika yrkesrollerna, vilket gör att det uppstår ett gränssnitt.

Genom att tydliggöra yrkesrollerna kan man effektivisera processen och samtidigt lyfta kvalitén och attraktionskraften i de olika yrkestitlarna. Det är branschens uppgift att visa på de olika karriärvägar som finns.

Vilka andra uppdrag kommer du att ha?

– Medlemsrådgivningen är en viktig del såväl för enskilda medlemmar som för utvecklingen av Fars arbete. Jag kommer också att fortsätta mina uppdrag i Utbildningsrådet, som driver och koordinerar utbildnings- och examinationsfrågor, samt inom Samrådsgruppen för Reko-tolkning.

Under hösten kommer jag dessutom att påbörja ett arbete kring utformning av revisorsintyg i olika sammanhang.

Rakel Lennartsson