Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Ny på far

I augusti började Annelie Dahlqvist på Far. Hon har en bakgrund som revisor på Ernst & Young i Ängelholm och som ansvarig för kvalitets- och metodikfrågor för redovisningskonsulter på Ernst & Young nationellt. På Far kommer hon bland annat att arbeta med medlemsrådgivning och fungera som en brygga mellan de olika yrkesrollerna.

Du kommer att arbeta med gränssnittet, hur då?

– Många revisorer och redovisningskonsulter jobbar med så kallade kombiuppdrag och är involverade i varandras arbetsuppgifter. Det är ingen glasklar rågång mellan de olika yrkesrollerna, vilket gör att det uppstår ett gränssnitt.

Genom att tydliggöra yrkesrollerna kan man effektivisera processen och samtidigt lyfta kvalitén och attraktionskraften i de olika yrkestitlarna. Det är branschens uppgift att visa på de olika karriärvägar som finns.

Vilka andra uppdrag kommer du att ha?

– Medlemsrådgivningen är en viktig del såväl för enskilda medlemmar som för utvecklingen av Fars arbete. Jag kommer också att fortsätta mina uppdrag i Utbildningsrådet, som driver och koordinerar utbildnings- och examinationsfrågor, samt inom Samrådsgruppen för Reko-tolkning.

Under hösten kommer jag dessutom att påbörja ett arbete kring utformning av revisorsintyg i olika sammanhang.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...