Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Nya ledamöter i Kollegiet

Carl Bennet och Lars Pettersson har av Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden utsetts till ledamöter i Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

De ersätter Lars Otterbeck och Michael Treschow, som varit ledamöter i Kollegiet sedan starten 2005.