Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Ny försäkringslösning skyddar aktieutdelning

Revisorer och redovisningskonsulter bör väga in ekonomisk trygghet

Företagares sätt att ge sig själva ersättning har hittills inneburit risk för låga ersättningar vid sjukdom. Men sedan en tid tillbaka är det möjligt att försäkra sin aktieutdelning.

Företagare väljer ofta att ta ut en lägre lön och i stället ta ut vinst genom aktieutdelning enligt 3:12-reglerna för att hålla skatten nere. Men det kan straffa sig om företagaren exempelvis drabbas av sjukdom och inte kan arbeta och får ut en ersättning som grundar sig på en betydligt lägre summa än vad han eller hon är van att leva på.

– Hittills har man bara kunnat försäkra sin lön. Om man tar ut vinst ur företaget på det här sättet och blir sjuk får man inte ut så mycket pengar, säger Folke Johnsen på försäkringsbolaget Skandia.

Sedan en tid tillbaka är det möjligt att även försäkra sin aktieutdelning.

– Skandia har en tradition av att vara först på marknaden med nya produkter och här såg vi en möjlighet som vi ville ta vara på, men rimligen får vi snart efterföljare, säger Folke Johnsen.

På Skandia hoppas man nu att fler revisorer, redovisningskonsulter och andra rådgivare får upp ögonen för att försäkringsfrågorna är en viktig del i ekonomin.

Folke Johnsen menar däremot inte att revisorer och redovisningskonsulter ska skaffa sig specialistkunskap i frågorna, men att de ska tänka på att väcka frågan och kunna hänvisa sin kund till en specialist om så behövs.

– Om revisorn har gett råd om hur man ska ta ut vinst på ett smart sätt men inte sett till hela den ekonomiska tryggheten finns en risk att kunderna upplever att de inte fått den rådgivning de har betalat för, säger Folke Johnsen.

Skandia menar att frågan om försäkringar ibland glöms bort och vill gärna förbättra kommunikationen mellan försäkringsbolag och revisions- och rådgivningsbranschen.

– Vad händer med företaget och företagarens ekonomi vid sjukdom eller olycksfall? Är företagaren rätt försäkrad? Det är frågor som måste lyftas och där har revisorn och redovisningskonsulten en viktig roll, säger Folke Johnsen.

Han konstaterar att i många fall har företagaren ingen annan ekonomisk rådgivare. Då är det viktigt att försäkringsfrågorna kommer upp på bordet.

– När man försäkrar sig gör man det för att få ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom och sparande/pension. Att hitta rätt balans mellan ett smart vinstuttag och en ekonomisk trygghet är en viktig fråga som revisorn eller redovisningskonsulten bör ta upp med sina kunder.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...