Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Rådgivare berörs av grönboken om revision

I juni arrangerade Fars rådgivningssektion ett seminarium om EU:s grönbok om revision.

– Våra medlemmar inom sektionen vill veta mer om det här eftersom grönboken även påverkar rådgivarna, säger Ragnar Gustavii, ordförande för Fars rådgivningssektion.

Grönboken är startskottet i EU:s lagstiftningsprocess och har initierats av kommissionen.

– En grönbok är att jämföra med SoU, Statens offentliga utredningar, och man ska komma ihåg att processen kan ta tid, säger Helene Agélii, Fars chefsjurist som deltog i seminariet.

I grönboken tas revisorns oberoende upp och frågan väcks om revisionsbyråerna enbart ska ägna sig åt revision och inte ha några andra tjänster, exempelvis rådgivning. I Frankrike finns ett absolut rådgivningsförbud till revisionskunder. Grönboken resonerar också kring om revisionsbyråerna bör fungera som en inspektionsenhet där det inte ens förekommer rådgivning till icke revisionskunder.

Far har avstyrkt de idéerna i sitt remissvar och inte heller Europaparlamentet instämmer i tankarna, utan vill tillåta begränsad rådgivning.

– Huruvida det kan tänkas bli ett totalt rådgivningsförbud eller inte vet vi inte förrän i november, men det bedöms inte som särskilt sannolikt, säger Lennart Iredahl, ansvarig för Fars sektion Stora företag.

Charlotta Danielsson