Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Rådgivare berörs av grönboken om revision

I juni arrangerade Fars rådgivningssektion ett seminarium om EU:s grönbok om revision.

– Våra medlemmar inom sektionen vill veta mer om det här eftersom grönboken även påverkar rådgivarna, säger Ragnar Gustavii, ordförande för Fars rådgivningssektion.

Grönboken är startskottet i EU:s lagstiftningsprocess och har initierats av kommissionen.

– En grönbok är att jämföra med SoU, Statens offentliga utredningar, och man ska komma ihåg att processen kan ta tid, säger Helene Agélii, Fars chefsjurist som deltog i seminariet.

I grönboken tas revisorns oberoende upp och frågan väcks om revisionsbyråerna enbart ska ägna sig åt revision och inte ha några andra tjänster, exempelvis rådgivning. I Frankrike finns ett absolut rådgivningsförbud till revisionskunder. Grönboken resonerar också kring om revisionsbyråerna bör fungera som en inspektionsenhet där det inte ens förekommer rådgivning till icke revisionskunder.

Far har avstyrkt de idéerna i sitt remissvar och inte heller Europaparlamentet instämmer i tankarna, utan vill tillåta begränsad rådgivning.

– Huruvida det kan tänkas bli ett totalt rådgivningsförbud eller inte vet vi inte förrän i november, men det bedöms inte som särskilt sannolikt, säger Lennart Iredahl, ansvarig för Fars sektion Stora företag.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...