Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Företagstoppar begår fler bedrägerier

En man mellan 36 och 45 år, som har en ledande befattning inom ekonomi/finans och har varit anställd i bolaget i mer än fem år. Så ser den typiske bedragaren ut enligt en internationell undersökning från KPMG.

Enligt Martin Krüger, chef för KPMG:s Forensic-enhet, är bedrägerier ett växande problem och de interna kontrollerna är betydligt sämre i dag jämfört med 2007. Oegentligheter som begåtts av vd eller styrelsemedlemmar står för den största procentuella ökningen. Andelen av antalet oegentligheter som vd:n begått ökade från 11 procent 2007 till 26 procent 2011, och för styrelsemedlemmar ökade den från 11 procent till 18 procent. 60 procent av förövarna hade varit anställda i företaget mer än fem år när bedrägeriet genomfördes.

– Personer i ledande ställning och med många anställningsår har oftast lättare att utnyttja brister i den interna kontrollen och har samtidigt skapat ett stort förtroende i organisationen, säger Martin Krüger.

Den största drivkraften är personlig ekonomisk vinning. Samtidigt visar också undersökningen en ökning av bedrägerier kopplad till manipulerad redovisning i syfte att uppnå budget och mål, eller för att minska uppsägningar. Utnyttjandet av brister i den interna kontrollen står för nästan 75 procent av de genomförda oegentligheterna. 2007 var den siffran 49 procent.

Charlotta Danielsson

Fakta

Undersökningen bygger på data från 384 upptäckta fall i 69 länder, bland annat Sverige, under perioden 2008 till 2010.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...