Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Noteringar: Företagstoppar begår fler bedrägerier

En man mellan 36 och 45 år, som har en ledande befattning inom ekonomi/finans och har varit anställd i bolaget i mer än fem år. Så ser den typiske bedragaren ut enligt en internationell undersökning från KPMG.

Enligt Martin Krüger, chef för KPMG:s Forensic-enhet, är bedrägerier ett växande problem och de interna kontrollerna är betydligt sämre i dag jämfört med 2007. Oegentligheter som begåtts av vd eller styrelsemedlemmar står för den största procentuella ökningen. Andelen av antalet oegentligheter som vd:n begått ökade från 11 procent 2007 till 26 procent 2011, och för styrelsemedlemmar ökade den från 11 procent till 18 procent. 60 procent av förövarna hade varit anställda i företaget mer än fem år när bedrägeriet genomfördes.

– Personer i ledande ställning och med många anställningsår har oftast lättare att utnyttja brister i den interna kontrollen och har samtidigt skapat ett stort förtroende i organisationen, säger Martin Krüger.

Den största drivkraften är personlig ekonomisk vinning. Samtidigt visar också undersökningen en ökning av bedrägerier kopplad till manipulerad redovisning i syfte att uppnå budget och mål, eller för att minska uppsägningar. Utnyttjandet av brister i den interna kontrollen står för nästan 75 procent av de genomförda oegentligheterna. 2007 var den siffran 49 procent.

Charlotta Danielsson

Fakta

Undersökningen bygger på data från 384 upptäckta fall i 69 länder, bland annat Sverige, under perioden 2008 till 2010.