Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Malin siktar högt, snart blir hon ambassadör

När Malin Persson utsågs till ledamot i Fars lokalförening Syd fördubblades redovisningskonsulternas representation i styrelsen. Hon ser fram emot att vara med och utveckla Fars lokala verksamhet, och sitt eget nätverk.

Erfarenheten av styrelsearbete, möjligheten att marknadsföra byrån hon jobbar på samt att stärka Kristianstads röst i det regionala arbetet – Malin Persson hade många skäl att tacka ja till erbjudandet om att ingå i regionstyrelsen Syd.

– Sedan är det inte fel att vi blir fler redovisningskonsulter heller, säger hon.

Nu är de två renodlade redovisningskonsulter i styrelsen. Majoriteten av de övriga har fortfarande revisionsperspektiv och Malin Persson tror att hon har en viktig roll att spela i det nya Far där redovisningskonsulterna växer i antal. En konkret fråga som styrelsen i lokalföreningen kommer att lyfta fram under hösten är kvalitetsgranskningen av redovisningskonsulter.

– Revisorerna har blivit granskade länge, men för redovisningskonsulterna är det fortfarande tämligen nytt. Det vill vi gärna ordna en föreläsning om, säger hon.

Malin Persson ser som sin främsta uppgift att bidra till medlemsnytta. Men hon sticker inte under stol med att uppdraget som ambassadör – som hon kommer att kallas från årsskiftet – också innebär att hon kan marknadsföra sig och sin byrå.

Hon är redovisningsledare på Grant Thornton i Kristianstad och har som en av två svenskar just avslutat en internationell ledarskapsutbildning inom Grant Thornton International. Nu ser hon fram emot att så småningom gå Far-skolan och få mer kött på benen inför sitt ambassadörsuppdrag.

– Lokalföreningen Syd har fungerat väl, så det finns något att leva upp till. För mig personligen blir det en chans att utveckla det nätverk som jag redan ingår i och att knyta nya kontakter, säger Malin Persson.

Rakel Lennartsson

Far-skolan

Från och med 2012 ska alla nya Far-aktiva (regionansvariga ambassadörer, ambassadörer, förtroendevalda i Fars sektioner och policygrupper samt nyanställda vid Fars sekretariat) genomgå Far-skolan. I början av september hålls en pilotutbildning. Konceptet kommer sedan att målgruppsanpassas för de olika kategorier av Far-aktiva som på olika sätt kommer att vara Fars ansikte utåt.