Innehåll

Balans nr 8-9 2011

Debatt: ”Revisorer måste bli vassare på sälj”

Förändringar i branschen, som exempelvis den avskaffade revisionsplikten för mindre företag, gör att många revisionsbyråer behöver utveckla sin verksamhet och sina tjänsteerbjudanden. När dessutom konkurrens från aktörer som tidigare inte varit direkta konkurrenter ökar innebär det att de behöver bli vassare på att sälja.

I en rådgivande verksamhet där i stort sett alla medarbetare har direktkontakt med klienter, visar våra erfarenheter att en satsning på sälj och marknadsföring behöver kombineras med att alla medarbetare utbildas och coachas i hur de kan bidra till ökad mer- och korsförsäljning. Medarbetare som traditionellt inte sett försäljning som en del av sin rollbeskrivning måste förstå grundläggande försäljning och agera proaktivt. De behöver kunna identifiera och förstå klientens behov och agera utifrån dem, alternativt aktivera rätt personer internt och lämna uppgiften vidare.

Vi har under lång tid haft förmånen att arbeta med några av Sveriges ledande revisionsföretag. I dag ser vi att de både organiskt och via förvärv expanderar in på nya tjänsteområden och stärker de befintliga tjänsteområden som tidigare inte setts som en del av kärnverksamheten. De agerar i dag mer som moderna konsultföretag än traditionella revisionsbyråer. En CFO på en av dessa byråer berättade nyligen för mig att den traditionella revisionen i dag står för mindre än hälften av byråns intäkter.

Revisionsbyråer har en stor fördel. Kunniga klienter vill diskutera behov och lösningar med kunniga rådgivare. Om en byrå kan aktivera och fokusera den kollektiva styrkan hos sina medarbetare, och kombinera den med den styrning och samordning som behövs, har de alla förutsättningar både att vinna nya affärer och att utveckla och behålla befintliga klienter.

Revisorer har traditionellt sålt mycket med hjälp av varumärke, nätverk och personliga relationer. Dessa är alla centrala delar i en säljstrategi, men är inte speciellt skalbara eller flexibla. En modern säljorienterad rådgivande verksamhet behöver såväl säljmetodik som väldefinierade roller och processer och bättre verktyg. Genom att implementera en kund- och lösningsorienterad säljmetodik som utnyttjar det starka förtroende och gedigna kunskapskapital byrån besitter, definiera och implementera tydliga roller och processer samt de gemensamma stödverktyg som behövs för effektiv marknadsföring och försäljning kan revisionsbyråerna skapa konkurrensfördelar som ger förutsättningar för uthållig tillväxt och lönsamhet och minskar påverkan av konjunkturläge och omvärldsförändringar.

Stefan Grahn är vd på Deltek Sverige

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...