Innehåll

Det gångna året har onekligen varit ett händelserikt år för revisions- och rådgivningsbranschen. I november kom EU-kommissionens förslag till ny reglering av revisorsrollen och marknaden för revision inom EU, drygt ett år efter det att grönboken om revision presenterades. En snabb titt i 2011 års Balans ger en bra överblick – från reaktionerna på grönboken till spekulationer kring vad det skarpa förslagspaketet skulle innehålla. På sidan 22 i detta nummer presenterar vi de viktigaste punkterna i förslaget. Nästa steg är att EU-parlamentet och ministerrådet ska ta ställning till förslaget, något Ewa Fallenius skriver om i sin EU-krönika på sidan 12.

En annan rysare under 2011 var HQ-affären. I oktober meddelade så äntligen Revisorsnämnden sitt beslut om revisionen i HQ Bank: en erinran, vilket är den lägsta graden av disciplinär påföljd. Under hösten har debatten om redovisningen i HQ Bank fortsatt, bland annat här i Balans. Men frågetecken kvarstår och än är knappast sista ordet sagt.

Finansmarknadsminister Peter Norman är missnöjd och kritiserar revisions- och rådgivningsbranschen för att inte ha tagit tag i frågan om vad som krävs för att vi inte ska få ett nytt HQ. Läs mer om detta på sidorna 7 och 18.

EU:s revisionspaket, turbulensen kring HQ och inte minst branschens exponering i media de senaste åren kan naturligtvis upplevas som problem, framför allt för de direkt berörda.

Men i allt detta ryms faktiskt möjligheter till förändring. Kanske kan diskussionerna kring HQ på sikt bidra till en mer relevant revision i finansiella företag. Och, vem vet, kanske kan EU:s revisionspaket trots allt bidra till en bättre marknad för revision inom EU.

Alla pusselbitar kommer naturligtvis inte att falla på plats under 2012, men resan mot framtiden har i alla fall börjat. Och det finns knappast någon återvändo.

Tärningen är kastad!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se