Revisorsnämndens beslut om revisionen i HQ blottlägger ett systemfel. Det menar finansmarknadsminister Peter Norman som är mycket kritisk till att revisorerna inte tagit debatten. Branschen är den auktoritet som kan bidra till att lösa frågan, menar han.

Konsekvenserna av Revisorsnämndens beslut är mycket allvarliga och visar enligt finansmarknadsminister Peter Norman på ett systemfel.

– Mot den bakgrunden finns två alternativ. Antingen ifrågasätter man Revisorsnämndens beslut, eller så säger man att Revisorsnämnden hade helt rätt, men att konsekvenserna är så besvärliga att vi måste göra någonting så att det inte händer en gång till, säger Peter Norman till Balans i samband med Finforum i december.

Finansmarknadsministerns budskap är tydligt: Branschen måste ta debatten efter HQ.

– Ingen ville ta den pucken trots att jag bjöd in vid ett antal tillfällen. Jag tycker att det är bedrövligt, om jag ska vara helt ärlig. Men jag hoppas att de som verkligen kan det här, det vill säga revisorerna själva, tar del i debatten och är självkritiska och försöker komma med förslag.

Vad gör du om branschen inte tar debatten?

– Vi har ju lagstiftningsmöjligheten och lagen utvecklas hela tiden i och med att verkligheten förändras, det senaste är propositionen om rotation och sidotjänster. Vi kan inte utesluta att vi går vidare med ytterligare lagstiftning, men jag vore tacksam om vi kunde få branschen med oss i en diskussion om hur vi ska gå vidare – jag saknar den, säger Peter Norman.

Peter Norman håller inte med Revisorsnämndens chef Peter Strömberg om att det kan behövas en ny auktoritet i redovisningsfrågor.

– Revisionsbranschen i sig är ju en auktoritet så därför hoppas jag på ett samtal revisorer emellan. Det vore jättekul om någon revisor tyckte si och någon annan tyckte så, så att man fick en diskussion i frågan. Det saknar jag och det är det jag bjuder in till, säger Peter Norman.

Han konstaterar att regeringen har gjort en historisk satsning på Finansinspektionen, bland annat för att bygga upp myndighetens redovisningstillsyn:

– Finansinspektionen har fått dramatiskt ökade anslag de senaste fem åren och skälet till detta är att vi vill ha en bättre tillsyn, såväl kvantitativt som kvalitativt, och vi ser att den är på gång, institutionen bygger upp kompetens nu som man inte var i närheten av för några år sedan, säger Peter Norman.

Rakel Lennartsson

Peter Norman

Peter Norman är finansmarknadsminister och ansvarig för revision i finansiella företag. Revision i allmänhet sorterar under justitiedepartementet.