I Balans nr 12/2011 skrev vi att Deloitte hade utsetts till Sveriges främsta skatterådgivare av tidskriften International Tax Review. Utnämningen omfattade även PwC, vilket inte framgick av artikeln. International Tax Review utgår från värden som djup i kompetens, resurser till förfogande och specialkompetenser.