Innehåll

Balans nr 1 2012

Noteringar: EU-avgörande om dubbelbeskattning

EU-domstolen ska avgöra om Sveriges skattelag strider mot Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning. Rättsläget kring dubbelbestraffning och skattetillägg är osäkert i Sverige. Om en person lämnar oriktiga uppgifter i deklarationen kan han eller hon dels påföras skattetillägg, dels dömas för skattebrott.

Förra året avgjorde Högsta domstolen två mål där det slogs fast att det gällande systemet inte strider mot Europakonventionens förbud. Flera domstolar har dock varit kritiska och begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen, som nu meddelar att beslut i frågan väntas i vår. Om EU-domstolen kommer fram till att den svenska skattelagstiftningen strider mot förbudet kan det få stora konsekvenser, genom att personer som tidigare straffats kan komma att kräva skadestånd från staten.

Charlotta Danielsson