Innehåll

Balans nr 1 2012

Europa: Danmark i EU:s centrum

Nytt år innebär nytt ordförandeland i EU. Danmark har fått äran att hålla i ordförandeklubban de kommande sex månaderna. Det blir en stor utmaning för vårt grannland på många sätt. Danskarna fick nyligen en ny regering och därmed många nya ministrar och topptjänstemän som aldrig tidigare haft dessa befattningar. De ska inte bara sätta sig in i det danska politiska systemet utan de ska även ansvara för alla ministermöten inom EU, både formella och informella. Danmark är ett relativt litet EU-land och det krävs stora resurser för att kunna planera och leda dessa möten med representanter från 27 länder. Det kanske är därför som danskarna har bestämt sig för att organisera så få informella ministermöten som möjligt.

Sett ur ett större EU-perspektiv är det också en mycket svår period att vara ordförandeland då EU skakas i sina grundvalar av den ekonomiska krisen. EU-toppmötet före jul misslyckades med att finna en gemensam lösning på eurokrisen och i skrivande stund ser det mörkt ut för konstruktiva lösningar. Danmark har liksom Sverige valt att inte införa euron. Det innebär att Danmark inte deltar på de specifika euromötena med de 17 euroländerna och i stället leds dessa möten av Luxemburgs premiärminister Jean-Claude Juncker. Danmark har en stor utmaning framför sig att hålla ihop de 27 medlemsländerna och förhindra att EU splittras upp i ”kärnländer” och ”övriga länder”, vilket på allvar har diskuterats den senaste tiden.

Vad betyder då Danmarks ordförandeskap för det pågående arbetet med revisionspaketet, som EU-kommissionen presenterade 30 november? Revision ligger inte högt på danskarnas agenda. Vi kan därför inte räkna med att frågan kommer att avancera framåt under våren. Däremot har Cypern, som tar över ordföranderollen 1 juli 2012, sagt att de kommer att prioritera revision. De håller redan nu på att sätta samman en speciell arbetsgrupp som ska arbeta med denna fråga.

Men även om ministerrådet, det vill säga medlemsländernas regeringar, inte kommer att ha revision högt på agendan, så stannar inte all aktivitet av. Europaparlamentet, som också ska granska och godkänna EU-kommissionens förslag, är i full gång med att påbörja arbetet. Den så kallade rapportören, som har det yttersta ansvaret för detta arbete, räknar med att lägga fram ett förslag till ändringar före sommaren.

Ewa Fallenius är press- och EU-ansvarig på Far.

Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

ewa.fallenius@far.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...