Innehåll

Balans nr 1 2012

Noteringar: EU-förslag ger ökad tillgång till kapital

Åtgärder för att förbättra riskkapitalmarknaden och underlätta tillgången till finansiella resurser för de 23 miljoner små och medelstora företag som finns i Europa är några av förslagen i den handlingsplan som EU-kommissionen antog i december.

– Svårigheten att få tillgång till finansiering är ett av de största hindren för små och medelstora företag, och allra svårast är det för de minsta och de nyaste företagen. Men Europa behöver entreprenörer för tillväxt och för att skapa jobb. Kommissionens förslag för att underlätta för entreprenörer är därför mycket välkomna, kommenterar Europaparlamentariker Olle Schmidt (FP) som bland annat arbetar intensivt med EU:s sociala investeringsfonder.

Kommissionens förslag kan innebära ett steg på vägen mot att skapa en inre marknad för riskkapitalfonder. Det skulle i så fall förenkla betydligt för investerare från en medlemsstat att arbeta över gränserna i andra medlemsländer i EU, menar Olle Schmidt.

Kommissionens handlingsplan kommer nu att tas upp i EU-parlamentet för vidare behandling.

Rakel Lennartsson