Innehåll

Balans nr 1 2012

Kommunicera mer, revisorer!

Revision och kommunikation stod i fokus på Finforum 2011. I den inledande debatten uppmanade finansmarknadsminister Peter Norman revisions- och rådgivningsbranschen att ta debatten efter HQ.

EU-kommissionens förslag till ny reglering av revisorsrollen och marknaden för revisionsbyråer var uppe till diskussion vid den paneldebatt som inledde Finforum 2011. Det stod klart att ”revisionspaketet” väcker känslor. Både inom näringslivet och revisions- och rådgivningsbranschen.

– Man blir förvånad när man ser vad EU sysslar med. Det gynnar inte EU:s tillväxt, konstaterade Caroline Sundewall, styrelseproffs.

En hel del kritik har riktats mot revisions- och rådgivningsbranschen den senaste tiden, och finansmarknadsminister Peter Norman har aviserat lagändringar som rör revisorer i finansiella företag. Ministern är också besviken över att branschen inte tagit en diskussion efter Revisorsnämndens beslut om revisionen i HQ, och menar att det är en stor fråga för hela branschen.

– Visst finns det mycket att diskutera, men jag tycker att man också ska fundera på om all kritik är berättigad. Branschen måste jobba med de brister i kvaliteten som framkommit men Finansinspektionen får också skärpa sig, sa Anders Nyrén, vd Industrivärden, och efterlyste fler revisionskunniga inom myndigheten.

Carl Lindgren, ordförande i KPMG, konstaterade att Revisorsnämndens beslut om HQ illustrerar förväntningsgapet som finns mellan branschen och marknaden.

– När det fallerar då har vi fallerat i det vi aspirerar på att göra, sen är det en annan sak vems det formella ansvaret är. Men vi som bransch måste verka för att falleringar inte ska inträffa, sa han.

Deloittes ordförande Svante Forsberg instämde och påpekade att branschen måste bli bättre på att förklara vad den gör.

– Kommunikationen måste förbättras bland annat på bolagsstämmor och på många håll har den redan gjort det, sa han.

Peter Norman kritiserade att branschens åtgärder för att stärka revisionens oberoende och höja kvaliteten har tagit tid, men Carl Lindgren menade att tidsaspekten kanske inte är det viktigaste att fokusera på.

– Jag tycker också att det har tagit lång tid, men det viktigaste är ändå insikten att branschens ansvar för det allmänna har ökat drastiskt, vilket har gjort att jobbet i vardagen ändrats. Vi måste täppa till förväntningsgapet, men vi behöver hjälp och stöd med förslag som verkar i den riktningen, sa han.

Lars Träff, ordförande i Ernst & Young, ansåg precis som Anders Nyrén att kritiken måste ställas i relation till antalet bolag som revideras.

– Finansinspektionen har tillsyn över cirka 4.000 bolag och det finns ungefär 250 noterade bolag. Under fem år blir det många revisioner som genomförs, man måste ställa kritiken i relation till det, sa han.

Frågan om byrårotation delade debattpanelen något. Caroline Sundewall menade att det var bra att en tidsgräns nu bestäms, och att det finns fördelar med att byta revisionsbyrå då och då, samtidigt som hon betonade att frågan om byrårotation egentligen är en ägarfråga. Hon såg också positivt på att man öppnar upp för fritt ägande i revisionsbyråerna.

Anders Nyrén var mer skeptisk till byrårotation och ansåg att det finns fördelar med att ha samma revisionsbyrå under en längre tid.

– Jag tycker att rotationsreglerna är djupt olyckliga. Vid uppdrag i stora bolag tar det minst tre år för en revisionsbyrå innan man är up and running. Då vore det befängt att rotera efter tre år. Det vi ser i förslaget från EU-kommissionen är långtgående regleringar som drabbar alla företag i EU. Detta inskränker äganderätten och det tycker jag är mycket allvarligt, sa han.

Charlotta Danielsson

I paneldebatten deltog: Peter Norman, finansmarknadsminister, Caroline Sundewall, styrelse-proffs, Anders Nyrén, vd Industrivärden, Carl Lindgren, ordförande KPMG, Anna-Clara af Ekenstam, PwC, Lars Träff, ordförande Ernst & Young, Svante Forsberg, ordförande Deloitte. Moderator: Peter Malmqvist, ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening.

Kritisk minister

Finansmarknadsminister Peter Norman har riktat stark kritik mot revisions- och rådgivningsbranschen efter HQ-affären. Läs mer om Peter Normans uttalanden under Finforum på sid 7.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...