Innehåll

Balans nr 1 2012

Över hundra ambassadörer ersätter 14 lokalföreningar

Förändringen av Fars lokala verksamhet fortsätter.

Majoriteten av föreningarna har genom ett första stämmobeslut tagit ett steg närmare att ersättas av ambassadörer.

14 lokalföreningar ska ersättas med över 100 ambassadörer på 45 orter i Sverige. För att lokalföreningarna ska avvecklas måste föreningen fatta beslut vid två stämmor, och i Mälardalen har så redan skett. Där har man smygstartat ambassadörsverksamheten och redan arrangerat aktiviteter.

– Merparten av de befintliga styrelseledamöterna runt om i landet har valt att gå in som ambassadörer i den nya verksamheten, säger Bengt Skough, ansvarig för Fars sektion Små & medelstora företag, och den som lett projektet.

Hittills är det endast en lokalförening som röstat nej till att avveckla lokalföreningen och det är Syd, där stämman lockade 29 personer och fem röstande via fullmakt. Resultatet blev elva röster för och 23 röster mot styrelsens förslag att lägga ner föreningen.Lokalföreningen Syd har 917 medlemmar och ett utskick med kallelse till stämman hade gått ut till alla medlemmar.

– Det låga deltagandet vid stämman visar att behovet av att förändra den lokala verksamheten för att skapa ett större intresse är stort, säger Bengt Skough.

Förändringarna av Fars lokala verksamhet kommer inte att påverkas av lokalföreningen Syds nej, utan genomförs som planerat.

– Nu satsar Far fullt ut i hela landet med aktiviteter och ambassadörer, säger Bengt Skough.

Charlotta Danielsson