Innehåll

Balans nr 1 2012

Över hundra ambassadörer ersätter 14 lokalföreningar

Förändringen av Fars lokala verksamhet fortsätter.

Majoriteten av föreningarna har genom ett första stämmobeslut tagit ett steg närmare att ersättas av ambassadörer.

14 lokalföreningar ska ersättas med över 100 ambassadörer på 45 orter i Sverige. För att lokalföreningarna ska avvecklas måste föreningen fatta beslut vid två stämmor, och i Mälardalen har så redan skett. Där har man smygstartat ambassadörsverksamheten och redan arrangerat aktiviteter.

– Merparten av de befintliga styrelseledamöterna runt om i landet har valt att gå in som ambassadörer i den nya verksamheten, säger Bengt Skough, ansvarig för Fars sektion Små & medelstora företag, och den som lett projektet.

Hittills är det endast en lokalförening som röstat nej till att avveckla lokalföreningen och det är Syd, där stämman lockade 29 personer och fem röstande via fullmakt. Resultatet blev elva röster för och 23 röster mot styrelsens förslag att lägga ner föreningen.Lokalföreningen Syd har 917 medlemmar och ett utskick med kallelse till stämman hade gått ut till alla medlemmar.

– Det låga deltagandet vid stämman visar att behovet av att förändra den lokala verksamheten för att skapa ett större intresse är stort, säger Bengt Skough.

Förändringarna av Fars lokala verksamhet kommer inte att påverkas av lokalföreningen Syds nej, utan genomförs som planerat.

– Nu satsar Far fullt ut i hela landet med aktiviteter och ambassadörer, säger Bengt Skough.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...