Innehåll

Balans nr 10 2012

Ledare: FAR måste inte alltid vara en man

Vissa frågor väcker känslor. I en debattartikel i Balans nr 8–9/2012 skriver forskarna Annette Alstadsæter och Martin Jacob att 3:12-reglerna har blivit för generösa. Och knappt hade tidningen landat i brevlådorna förrän de första reaktionerna på artikeln nådde oss på redaktionen. En synpunkt är att slutsatserna i artikeln är långt ifrån verkligheten. En annan åsikt är att 3:12-reglerna bör fortsätta att förbättras, annars kan de lika gärna slopas. På debattsidorna (38–44) i detta nummer kan du läsa några av svaren.

På Branschdagarna i slutet av september valde FARs stämma för första gången en kvinnlig ordförande – Anna-Clara af Ekenstam, auktoriserad revisor på PwC. Egentligen gör det nog ingen skillnad om det är en man eller en kvinna som leder arbetet i branschorganisationens styrelse. Men i och med att ordföranden är ett av FARs ansikten utåt så menar jag att frågan har ett symbolvärde. Att historiken med enbart manliga ordföranden nu är bruten sänder en signal om lika villkor oavsett kön och att det är kompetensen som ska avgöra. FAR måste alltså inte alltid vara en man.

Anna-Clara af Ekenstam har tydliga visioner om framtiden, som du kan läsa om på sidorna 14–17.

En het fråga denna höst är huruvida företagen ska välja K2 eller K3. Gunvor Pautsch, som är kanslichef på Bokföringsnämnden, varnar för förhastade val – det kan nämligen komma att bli svårt att ångra sig när man väl har valt. Det gäller alltså att vara påläst! Läs mer på sidan 9.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...