Innehåll

Balans nr 10 2012

Ledare: FAR måste inte alltid vara en man

Vissa frågor väcker känslor. I en debattartikel i Balans nr 8–9/2012 skriver forskarna Annette Alstadsæter och Martin Jacob att 3:12-reglerna har blivit för generösa. Och knappt hade tidningen landat i brevlådorna förrän de första reaktionerna på artikeln nådde oss på redaktionen. En synpunkt är att slutsatserna i artikeln är långt ifrån verkligheten. En annan åsikt är att 3:12-reglerna bör fortsätta att förbättras, annars kan de lika gärna slopas. På debattsidorna (38–44) i detta nummer kan du läsa några av svaren.

På Branschdagarna i slutet av september valde FARs stämma för första gången en kvinnlig ordförande – Anna-Clara af Ekenstam, auktoriserad revisor på PwC. Egentligen gör det nog ingen skillnad om det är en man eller en kvinna som leder arbetet i branschorganisationens styrelse. Men i och med att ordföranden är ett av FARs ansikten utåt så menar jag att frågan har ett symbolvärde. Att historiken med enbart manliga ordföranden nu är bruten sänder en signal om lika villkor oavsett kön och att det är kompetensen som ska avgöra. FAR måste alltså inte alltid vara en man.

Anna-Clara af Ekenstam har tydliga visioner om framtiden, som du kan läsa om på sidorna 14–17.

En het fråga denna höst är huruvida företagen ska välja K2 eller K3. Gunvor Pautsch, som är kanslichef på Bokföringsnämnden, varnar för förhastade val – det kan nämligen komma att bli svårt att ångra sig när man väl har valt. Det gäller alltså att vara påläst! Läs mer på sidan 9.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se