Innehåll

Balans nr 10 2012

Noteringar: Redovisningskonsulten fick göra avdrag

Enskilda näringsidkare kan dra av utbildningskostnader om de har samband med verksamheten. Högsta förvaltningsdomstolen har nu ändrat tidigare praxis om att inte medge avdrag.

En företagare bedrev enskild näringsverksamhet som redovisningskonsult och gjorde avdrag i deklarationen för kostnader för ett utbildningsprogram för att bli auktoriserad redovisningskonsult. Skatteverket sa nej till avdragen men redovisningskonsulten fick rätt efter att frågan vandrat genom domstolarna. Högsta förvaltningsdomstolen medger nu avdrag för utbildningskostnaderna.

Genom rättsfallet ändras praxis för företagare som driver enskild näringsverksamhet. Nu kan avdrag för utbildningskostnader godtas även för grund- och vidareutbildningar.

Det nya rättsläget innebär att tre krav ska uppfyllas för att avdragsrätt ska föreligga:

  1. Utbildningen har samband med verksamheten.

  2. Den nya kunskapen ska komma till nytta i verksamheten.

  3. Det får inte vara en så kallad personlig levnadskostnad.

Vad gäller personliga levnadskostnader ska en samlad bedömning alltid göras i det enskilda fallet konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen.

Charlotta Danielsson

[HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN, MÅL NR 6517–10]