Innehåll

Balans nr 10 2012

Noteringar: Redovisningskonsulten fick göra avdrag

Enskilda näringsidkare kan dra av utbildningskostnader om de har samband med verksamheten. Högsta förvaltningsdomstolen har nu ändrat tidigare praxis om att inte medge avdrag.

En företagare bedrev enskild näringsverksamhet som redovisningskonsult och gjorde avdrag i deklarationen för kostnader för ett utbildningsprogram för att bli auktoriserad redovisningskonsult. Skatteverket sa nej till avdragen men redovisningskonsulten fick rätt efter att frågan vandrat genom domstolarna. Högsta förvaltningsdomstolen medger nu avdrag för utbildningskostnaderna.

Genom rättsfallet ändras praxis för företagare som driver enskild näringsverksamhet. Nu kan avdrag för utbildningskostnader godtas även för grund- och vidareutbildningar.

Det nya rättsläget innebär att tre krav ska uppfyllas för att avdragsrätt ska föreligga:

  1. Utbildningen har samband med verksamheten.

  2. Den nya kunskapen ska komma till nytta i verksamheten.

  3. Det får inte vara en så kallad personlig levnadskostnad.

Vad gäller personliga levnadskostnader ska en samlad bedömning alltid göras i det enskilda fallet konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen.

Charlotta Danielsson

[HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN, MÅL NR 6517–10]

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...