Innehåll

Balans nr 10 2012

Noteringar: Deloitte och Ernst & Young i topp

Skillnaderna mellan byråerna är små när företagen får betygsätta sin revisor. I årets Finansbarometer har omkring 7.000 företag och organisationer tillfrågats i en webbaserad enkät. Resultatet visar på en jämn kamp, men högst betyg fick Deloitte (5,3), tätt följd av PwC (5,2). I småföretagarklassen (färre än 10 anställda) svarade nästan 1.000 företag. Ernst & Young toppar småföretagarnas lista, med betyget 5,1. Även här intar PwC en god andraplats (4,9).

Finansbarometern konstaterar att det inte är priset som avgör när svenska företag väljer revisor, utan kompetens och kvalitet.

Rakel Lennartsson