Innehåll

Balans nr 10 2012

Noteringar: Sänkt bolagsskatt

Regeringen vill sänka bolagsskatten från 26,3 procent till 22 procent. Reformen kostar cirka 16 miljarder kronor, varav 8,8 miljarder kommer från minskade möjligheter till ränteavdrag. Resterande 7,6 miljarder kronor tas från regeringens reformutrymme.

– Denna sänkning är ovanligt stor och kommer absolut att ha betydelse, även om vissa multinationella företag nog skulle föredra att behålla dagens avdragsmöjligheter för lån framför sänkt skatt, säger Helena Robertsson, chef för skatterådgivning på KPMG.

Charlotta Danielsson