Balans nr 10 2012

Noteringar: Så gör du en effektivare revision

Revisionsmetodiken Apta sparar tid och pengar – både för dig och dina kunder

Att lägga ner tid på att lära sig Apta lönar sig. Det vet revisorerna på Balansen i Stockholm som tjänat både tid och pengar på metodiken.

– Apta ger oss en snabb överblick över hur det står till i ett företag och hjälper oss att ställa rätt frågor till kunden, säger My Bolin på Balansen.

Det är snart 20 år sedan Balansen bildades 1993. Fyra revisorer valde att lämna sin dåvarande arbetsplats för att starta eget, och två år senare blev de fem och flyttade samtidigt in i första Hötorgsskrapan i Stockholm. Revisorernas gemensamma vision är personligt engagemang, nära kontakt med kunden och effektiv datorstödd revision.

Under åren som gått har det hänt mycket inom revisions- och rådgivningsbranschen, inte bara på regelsidan utan även när det gäller teknikutvecklingen.

– Tyvärr är vi verksamma i en bransch där det ibland finns en rädsla för förändringar och ett visst motstånd mot ny teknik och nya arbetssätt. Men mycket av det nya som kommer har vi faktiskt nytta av. Man måste tycka att förändringar är kul. Våra kunder förändras och utvecklas, och då måste vi också göra det, säger My Bolin.

Både hon och kollegan Helena Dale har ett stort intresse för teknik och datorer och tog därför emot revisionsmetodiken Apta med entusiasm när den kom.

– Apta är en fantastisk metodik, men den är inget man lär sig på tio minuter. Oavsett vilken metodik och vilket analysprogram man använder måste man vara medveten om att det krävs utbildning. Vi är fem personer som arbetar på Balansen och det har tagit olika lång tid för oss att lära oss Apta-metodiken, men nu har den satt sig så att vi alla är på samma nivå, säger My Bolin.

– Med Apta-metodiken kan vi bland annat läsa av företagets trender effektivt. Delar av metodiken är svårare att ta till sig men man kan jämföra den med en läkare som måste lära sig att tyda kurvorna på ett EKG. Det krävs helt enkelt lite träning, säger Helena Dale.

Hon framhåller också det unika i Sverige med baskontoplanen och SIE-filerna som ger möjlighet att effektivt bearbeta information från olika slag av företag och branscher.

– På så sätt får vi ett mycket effektivt arbetssätt. Vi läser in bokföringen från kunden och kan snabbt se utvecklingen i företaget, över flera år och månad för månad. Det hjälper oss att upptäcka avvikelser och att snabbt plocka ut det relevanta. Det blir också enklare för oss att ställa rätt frågor till våra kunder, säger My Bolin.

På Balansen har revisorerna tillsammans tagit fram en revisionsmanual för hur byråns revisioner utförs, mycket baserad på Apta-metodiken.

– Manualen ligger till grund för vårt arbete och uppdateras regelbundet, säger My Bolin.

När Apta kom var ISA ännu inte översatt till svenska men de som konstruerade Apta var väl insatta i ISA så vi som använder oss av Apta har inte haft några bekymmer med att anpassa vår revision till nya ISA, säger Helena Dale.

De framhåller att alla borde använda sig av Apta för att spara både tid och pengar i sitt företag. Även kundnyttan ökar genom att revisorerna snabbt får en överblick över företagets utveckling och eventuella avvikelser.

– Dessutom är det ett roligt sätt att jobba på. När vi använder Apta följer arbetsgången en röd tråd. Genom Apta sparar vi mycket tid och får ett fantastiskt material att visa kunden vilket är väldigt uppskattat, säger Helena Dale.

– Vi kan visa kunderna det de inte visste om sin verksamhet och de har verkligen nytta av oss revisorer, säger My Bolin.

Charlotta Danielsson

Fakta

Apta är en kvalitetssäkrad och effektiv revisionsmetodik för små och medelstora företag. Den har utvecklats inom FAR och bygger på ISQC 1 och ISA. Metodiken utgår från en datorbehandlad redovisning men går även att använda för revision av mindre företag då revisorn inte har tillgång till datorfiler och datorprogram.

Fars lokala verksamhet erbjuder utbildningar i ämnet.