Innehåll

Balans nr 10 2012

Hallå där ...

... Anna Erhardt, ny kommunikationschef på FAR.

Vilka är FARs största utmaningar när det gäller kommunikation?

Att vässa opinionsbildningen.

Vi måste välja ut ett antal frågor som vi ska lyfta i samhällsdebatten. Framgångsrika opinionsbildare pekar på problem och kommer samtidigt med lösningarna. Sen gäller det att kommunicera det vi vill via media och i direkta samtal med företrädare för regering, riksdag och EU.

I kommunikationen med medlemmarna måste vi visa att vi är relevanta för alla medlemskategorier. Det görs mycket bra i dag. Men jag tror att vi måste rikta budskapen lite olika till våra olika medlemskategorier. Och då är det viktigt att vi utvecklar alla våra kommunikationskanaler; webb, tidningar, nyhetsbrev och vår närvaro i sociala medier.

Hur kommer du att arbeta med dessa frågor?

– FAR kan bli ännu bättre på att sätta tryck på regeringen via riksdagen. Det kan vi bland annat göra genom att tipsa riksdagsledamöter om att skriva interpellationer och motioner. En viktig uppgift är att bygga långsiktiga relationer till politiker.

Även medlemskommunikationen måste struktureras och jag ska peppa alla inom FAR att bli ännu bättre på att kommunicera med medlemmarna. Ska vi lyckas i vår kommunikation måste det också finnas tydliga planer med mål, målgrupper och konkreta aktiviteter.

Vilka erfarenheter har du med dig?

Jag har arbetat som pressekretare åt justitieministern och suttit i justitiedepartementets politiska ledning. Det gör att jag har kunskap om beslutsprocesserna och när det är läge att gå in och påverka. Från regeringen och riksdagen tar jag också med mig mitt politiska nätverk.

Under mina år på Polisförbundet arbetade vi aktivt med opinionsbildning och lobbying. Poliser har också en tydlig yrkesroll där förtroendet är viktigt. Här ser jag flera paralleller till revisions- och rådgivningsbranschen.

Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...