Innehåll

Balans nr 10 2012

Hallå där ...

... Anna Erhardt, ny kommunikationschef på FAR.

Vilka är FARs största utmaningar när det gäller kommunikation?

Att vässa opinionsbildningen.

Vi måste välja ut ett antal frågor som vi ska lyfta i samhällsdebatten. Framgångsrika opinionsbildare pekar på problem och kommer samtidigt med lösningarna. Sen gäller det att kommunicera det vi vill via media och i direkta samtal med företrädare för regering, riksdag och EU.

I kommunikationen med medlemmarna måste vi visa att vi är relevanta för alla medlemskategorier. Det görs mycket bra i dag. Men jag tror att vi måste rikta budskapen lite olika till våra olika medlemskategorier. Och då är det viktigt att vi utvecklar alla våra kommunikationskanaler; webb, tidningar, nyhetsbrev och vår närvaro i sociala medier.

Hur kommer du att arbeta med dessa frågor?

– FAR kan bli ännu bättre på att sätta tryck på regeringen via riksdagen. Det kan vi bland annat göra genom att tipsa riksdagsledamöter om att skriva interpellationer och motioner. En viktig uppgift är att bygga långsiktiga relationer till politiker.

Även medlemskommunikationen måste struktureras och jag ska peppa alla inom FAR att bli ännu bättre på att kommunicera med medlemmarna. Ska vi lyckas i vår kommunikation måste det också finnas tydliga planer med mål, målgrupper och konkreta aktiviteter.

Vilka erfarenheter har du med dig?

Jag har arbetat som pressekretare åt justitieministern och suttit i justitiedepartementets politiska ledning. Det gör att jag har kunskap om beslutsprocesserna och när det är läge att gå in och påverka. Från regeringen och riksdagen tar jag också med mig mitt politiska nätverk.

Under mina år på Polisförbundet arbetade vi aktivt med opinionsbildning och lobbying. Poliser har också en tydlig yrkesroll där förtroendet är viktigt. Här ser jag flera paralleller till revisions- och rådgivningsbranschen.

Pernilla Halling