Innehåll

Kommunallagen ska bli mer modern. Johan Höök, departementsråd på finansdepartementet har fått regeringens uppdrag att se över lagen och föreslå en modernisering. Bland annat ska han se över förutsättningarna för att tydliggöra vilket ansvar kommunenrna har för ökad insyn i kommunala entreprenader. Han ska också se över behovet av en generell reglering som syftar till att ge medborgarna tillgång till information som behövs för att kunna välja utförare av kommunalt finansierad verksamhet. Bestämmelser finns i dag inom vissa sektorer, men regleringen är inte heltäckande.

Uppdraget ska redovisas senast 15 mars 2015.