Innehåll

Balans nr 2 2012

Noteringar: Svenska bolag väljer att ha kvar revisorn

85 procent av bolagen väljer att ha kvar revisorn. Det visar färska siffror från Bolagsverket. I grannländerna Norge och Danmark är siffrorna lägre.

Den frivilliga revisionen och en halvering av kapitalet som krävs för att starta aktiebolag är två reformer som pekas ut som bidragande orsaker till att förra året var ett rekordår när det gäller antalet nyregistrerade bolag.

Siffror från Bolagsverket visar att 76 procent av de nystartade bolagen väljer att inte ha revisor, men sett till antalet aktiebolag totalt, befintliga och nystartade samt lagerbolag, sjunker siffran till 15 procent.

– Det mest relevanta är hur det ser ut bland bolagen som fanns innan reformen infördes och då kan man konstatera att nio av tio valt att ha kvar revisorn. Bland de nystartade aktiebolagen finns många enskilda firmor som ombildats, och tittar man på antalet nybildade bolag väljer en fjärdedel att ha en revisor. Det är inga dåliga siffror, säger Bengt Skough, Fars sektion Små & medelstora företag.

I övriga Norden har också frivillig revision införts, men där har det varit svårare för revisionsbyråerna att behålla sina kunder. I Danmark, som införde frivillig revision 2006, har i dag ungefär 25 procent av bolagen valt att inte ha revisor.

– Bolagsstyrelsen i Danmark som kontrollerar redovisningarna har uppgett att det inte är någon större skillnad i kvaliteten på redovisningarna mellan bolag som har revisor och bolag som inte har revisor, säger Henrik Carmel på FSR – danske revisorer.

I Norge där den frivilliga revisionen trädde i kraft i maj 2011 gick processen snabbare än i Sverige och närmare 50 procent av bolagen som kan välja bort revision har valt att göra det. Det har lett till att många av de små och medelstora revisionsbyråerna tappat stora delar av sin bruttoomsättning.

– Små revisionsverksamheter med många mindre klienter märker det så klart extra mycket. Några har börjat minska sin verksamhet, medan andra satsar och utvidgar sina tjänster eller går samman med andra revisionsbyråer. Övergången till frivillig revision kan vara smärtsam i det korta perspektivet, men är positiv för branschen på sikt, säger Stephen Bråthen, kommunikationschef på Den norske Revisorforening.

Bengt Skough lyfter fram två viktiga förklaringar till varför Sverige utmärker sig jämfört med Danmark och Norge; att de svenska revisionsbyråerna erbjuder både revisions- och redovisningstjänster samt att Far legat i framkant när det gäller att informera om den frivilliga revisionen och de nya tjänster som erbjuds.

Charlotta Danielsson