Innehåll

Balans nr 2 2012

Noteringar: Ökat fokus på rådgivning

Revisions- och rådgivningsbranschen fortsätter att ta marknadsandelar när det gäller rådgivning.

– Big 4 har 14,4 procent av den totala rådgivningsmarknaden, säger Ragnar Gustavii, ordförande i Fars rådgivningssektion.

Två miljarder kronor. Så stor del av Big 4:s totala omsättning stod rådgivningen för förra året enligt en undersökning som Fars rådgivningssektion låtit göra. Undersökningen presenterades i samband med sektionens årliga event på Operaterassen i Stockholm. Och sektionens ordförande Ragnar Gustavii tror att även 2012 blir ett bra år för rådgivarna.

– Förutsatt att allting inte fullständigt brakar samman med euron och ekonomin tror vi på en fortsatt god efterfrågan på rådgivningstjänster, säger han.

Ragnar Gustavii ser inte något hot i EU:s revisionspaket där det diskuteras ett rådgivningsförbud till revisionskunder.

– Det finns många potentiella kunder så vi ser stor möjlighet till tillväxt, säger han.

Undersökningen som rådgivningssektionen låtit göra visar hur revisionsbyråerna står sig i konkurrensen med renodlade konsultbyråer. Ragnar Gustavii är nöjd med resultatet.

– 2008 hade Big 4 13,3 procent av den totala rådgivningsmarknaden. Nu är siffran uppe i 14,4 procent. Det går åt rätt håll och det är uppenbart att Big 4 relanserat rådgivningstjänsterna och att det finns en efterfrågan. Det beror på att revisionsbyråerna håller hög kvalitet och kompetens, säger han.

Charlotta Danielsson

Big 4 på rådgivningsmarknaden

Big 4:s andel av den totala rådgivningsmarknaden:

2008 – 13,3 procent

2009 – 14,2 procent

2010 – 14,4 procent

2011 arbetade 1.240 personer som rådgivare inom Big 4 och rådgivningen stod för två miljarder av Big 4:s totala omsättning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...