Innehåll

Revisions- och rådgivningsbranschen fortsätter att ta marknadsandelar när det gäller rådgivning.

– Big 4 har 14,4 procent av den totala rådgivningsmarknaden, säger Ragnar Gustavii, ordförande i Fars rådgivningssektion.

Två miljarder kronor. Så stor del av Big 4:s totala omsättning stod rådgivningen för förra året enligt en undersökning som Fars rådgivningssektion låtit göra. Undersökningen presenterades i samband med sektionens årliga event på Operaterassen i Stockholm. Och sektionens ordförande Ragnar Gustavii tror att även 2012 blir ett bra år för rådgivarna.

– Förutsatt att allting inte fullständigt brakar samman med euron och ekonomin tror vi på en fortsatt god efterfrågan på rådgivningstjänster, säger han.

Ragnar Gustavii ser inte något hot i EU:s revisionspaket där det diskuteras ett rådgivningsförbud till revisionskunder.

– Det finns många potentiella kunder så vi ser stor möjlighet till tillväxt, säger han.

Undersökningen som rådgivningssektionen låtit göra visar hur revisionsbyråerna står sig i konkurrensen med renodlade konsultbyråer. Ragnar Gustavii är nöjd med resultatet.

– 2008 hade Big 4 13,3 procent av den totala rådgivningsmarknaden. Nu är siffran uppe i 14,4 procent. Det går åt rätt håll och det är uppenbart att Big 4 relanserat rådgivningstjänsterna och att det finns en efterfrågan. Det beror på att revisionsbyråerna håller hög kvalitet och kompetens, säger han.

Charlotta Danielsson

Big 4 på rådgivningsmarknaden

Big 4:s andel av den totala rådgivningsmarknaden:

2008 – 13,3 procent

2009 – 14,2 procent

2010 – 14,4 procent

2011 arbetade 1.240 personer som rådgivare inom Big 4 och rådgivningen stod för två miljarder av Big 4:s totala omsättning.