Balans nr 2 2012

Noteringar: 5 Frågor – om ”dold kvotering”

... till Anna Bråkenhielm, vd och ansvarig utgivare för Passion for Business. Hon väckte frågan om ”dold kvotering” i en debattartikel på ekonomisverige.se och menar att koden för bolags­styrning kan vara en lösning.

1 Du vill sätta punkt för den dolda kvoteringen, vad menar du?

– Med dold kvotering menar vi att män väljer män, och inte bara män utan män som är så lika dem själva som möjligt. De kommer från samma områden, har gått på samma skolor, har liknande erfarenheter, umgås i samma kretsar. Det är en homogenitet som inte är bra för lönsamheten, inte bra för kreativiteten, inte bra för Sverige.

2 Ni vill lyfta fram koden för bolagsstyrning som förändringsverktyg – hur då?

– Regeringen bör uppmana Kollegiet för bolagsstyr­ning att göra ett tillägg i koden för bolagsstyrning § 4.1 så att företagen måste förklara varför de inte har en jämn könsfördelning i sina valbered­ningar, styrelser och ledningar. Företagen ska alltså ange i verksamhetsberättelsen varför de avviker från målet om jämställdhet i styrelsen på samma sätt som de ska göra om de avviker från koden inom andra områden.

3 Enligt er debattartikel bryter flera svenska företag mot koden, vad ska man göra åt det?

– Vi uppskattar verkligen att regeringen, med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i spetsen, är så engagerad i jämställdhet, också inom näringslivet. Men nu är det dags att göra något konkret. Och koden för bolagsstyrning tror vi är en bra väg. Enligt aktiebolagslagen ska en styrelse i ett börsbolag representera alla nuvarande och framtida aktieägare och det är uppenbart att det i många fall inte är så.

4 Varför tar jämställdheten och frågan om kvinnors inflytande extra lång tid i näringslivet?

– En förklaring är den bristande insynen i näringslivet i jämförelse med framför allt politiken, rättssystemet och utbildningssystemet. Det har varit lättare historiskt sett att rikta ljuset mot områden där kvinnor har varit mer tydligt diskriminerade. Som rösträtten, arvsrätten eller att kvinnor inte hade rätt att ha vissa offentliga upp­drag. Näringslivet har kunnat fortsätta som en herrklubb eftersom man har gömt sig bakom argumentet att det skulle vara skadligt för företagen med större insyn. Kvinnor i den här samhällskategorin har historiskt sett också haft ekonomiska fördelar som gjort att de inte haft incitament nog att bryta mot den här herrklubben. Inte förrän nu, när kvinnorna inom näringslivet inte nöjer sig med att det går bra för männen de lever med, utan vill ha egna karriärer på lika villkor.

5 När lyfte du själv senast fram en kvinna i näringslivet?

– I december utsåg jag Sophie Boltenstern till förlagschef på Passion for Business. Hon kom till oss för 1,5 år sedan och har gjort en lysande karriär från säljare till eventchef och nu förlagschef.

Charlotta Danielsson