Innehåll

Balans nr 2 2012

Högre gränsvärden för revisionsplikt – en möjlighet

Fars sektion små & medelstora företag

EU har nu fastställt gränserna för mikroföretag: omsättning 700.000 euro, balansomslutning 350.000 euro och i genomsnitt 10 anställda.

2009 presenterade EU-komissionen ett förslag till förändring av gränsvärdena för mikroföretag då man ansåg att fjärde bolagsdirektivet var för omfattande för denna kategori. Rapporteringen för dessa företag är helt annorlunda än för större företag och användningen av den finansiella informationen är betydligt mer begränsad. Komplexiteten och utvidgningen av den externa rapporteringen har gjort att kostnaden för mikroföretagen blivit orimligt stora.

I syfte att förenkla för de minsta företagen i Sverige diskuterar styrguppen i sektionen Små & medelstora företag hur dessa regler bör anpassas till svensk lagstiftning. Redovisningsregler som K2 har redan införts i Sverige. Vad lagstiftaren ytterligare kan göra är att höja gränserna för revisionsplikt till de gränser som ska gälla för mikroföretag. I direktivet diskuterar man även branschens möjligheter att utföra ytterligare tjänster till dessa företag.

Styrgruppen vill även påminna om att ISA gäller för revisioner 2011. Det innebär bland annat att revisorn ska ta in företagsledningens uttalande enligt ISA 580.

Bo Åsell , ordf. Fars sektion Små & medelstora företag.