Innehåll

Balans nr 2 2012

Högre gränsvärden för revisionsplikt – en möjlighet

Fars sektion små & medelstora företag

EU har nu fastställt gränserna för mikroföretag: omsättning 700.000 euro, balansomslutning 350.000 euro och i genomsnitt 10 anställda.

2009 presenterade EU-komissionen ett förslag till förändring av gränsvärdena för mikroföretag då man ansåg att fjärde bolagsdirektivet var för omfattande för denna kategori. Rapporteringen för dessa företag är helt annorlunda än för större företag och användningen av den finansiella informationen är betydligt mer begränsad. Komplexiteten och utvidgningen av den externa rapporteringen har gjort att kostnaden för mikroföretagen blivit orimligt stora.

I syfte att förenkla för de minsta företagen i Sverige diskuterar styrguppen i sektionen Små & medelstora företag hur dessa regler bör anpassas till svensk lagstiftning. Redovisningsregler som K2 har redan införts i Sverige. Vad lagstiftaren ytterligare kan göra är att höja gränserna för revisionsplikt till de gränser som ska gälla för mikroföretag. I direktivet diskuterar man även branschens möjligheter att utföra ytterligare tjänster till dessa företag.

Styrgruppen vill även påminna om att ISA gäller för revisioner 2011. Det innebär bland annat att revisorn ska ta in företagsledningens uttalande enligt ISA 580.

Bo Åsell , ordf. Fars sektion Små & medelstora företag.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...