Innehåll

Balans nr 3 2012

Ledare: Fortfarande få kvinnor i toppen

Det är glest bland kvinnorna i toppen på de största revisionsbyråerna. Balans årliga jämställdhetsundersökning visar visserligen att utvecklingen går framåt, men i snigelfart. Från 15,9 procent kvinnliga delägare 2010 till 16,4 procent 2011.

Tittar man på revisions- och rådgivningsbranschen som helhet är dock kvinnorna i majoritet. Allra högst andel kvinnor finns bland redovisningskonsulterna. Även revisorsyrket är på god väg att bli ett kvinnodominerat yrke. Enligt Revisorsnämndens statistik är andelen kvinnor bland auktoriserade och godkända revisorer högre ju längre ner i åldrarna man går.

Samtliga större byråer som Balans har talat med betonar att frågan om en ökad andel kvinnor bland delägarna är en viktig fråga. Längst går PwC som har satt upp som mål att 50 procent av delägarna ska vara kvinnor år 2015. Så kanske finns det hopp, trots allt.

Viljan kan ju som bekant försätta berg. Men för att gå från 17,4 till 50 procent på tre år krävs en accelerationstakt som till och med skulle få Michael Schumacher att blekna.

Läs artikeln om jämställdhet på sidan 7.

En annan utmaning är att säkra återväxten i branschen. Sammantaget räknar de revisionsbyråer som Balans har talat med att rekrytera runt 1.000 personer under året. Det gäller alltså att övertyga potentiella medarbetare om att det är här möjligheterna finns. En viktig del i detta arbete är studentrelationer och flera revisionsbyråer arbetar aktivt för att knyta kontakter med studenter och profilerar sig gärna vid olika typer av studentevent.

Läs om rekryteringen till branschen på sidan 9.

En kvinna som har gått sin egen väg och skapat sitt eget varumärke är retorikkonsulten Elaine Eksvärd. Hennes budskap är: ”Genom att argumentera rätt kan du få en person att förstå att det du vill också är det bästa för honom eller henne.”

Läs om Elaine Eksvärd och hur du snackar dig till affärerna på sidan 14.

Trevlig läsning!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...