Innehåll

Balans nr 3 2012

Noteringar: Fler kvinnliga delägare – men det går långsamt

Andelen kvinnor bland delägarna på de största revisionsbyråerna har endast ökat marginellt det senaste året. Mazars SET ligger bäst till med en fjärdedel kvinnor på delägarnivå.

Balans frågar varje år de sju största revisionsbyråerna hur stor andel av deras delägare som är kvinnor. Totalt sett har det hänt ganska lite jämfört med förra året. Sammantaget är förändringen mindre än en procentenhet, från 15,9 till 16,4 procent kvinnliga delägare.

Mazars SET utmärker sig i statistiken. Med 25,5 procent kvinnor bland delägarna behåller byrån sin topp-position från förra året och ökar avståndet till tvåan, Grant Thornton.

– Jag tror att vi har en väldigt tillåtande kultur. Vi är en byrå som tillåter kvinnor att göra karriär, säger Marianne Sandén Ljungberg, vd på Mazars SET.

Traditionellt rekryteras delägarna i yrkeskategorin revisorer, som har krav på sig att arbeta ett visst antal timmar för att behålla sin kvalifikation. Det har länge förts en diskussion om att detta kan vara ett konkret hinder för kvinnor som ofta tar huvudansvaret för barnen och kan ha svårt att klara timkraven under småbarnsåren.

– Vi ser inte bara till timkraven utan tycker att det är viktigt att till exempel experter också väljs in som delägare, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Grant Thornton, som ledde jämställdhetsligan 2010, tar i år ett litet steg tillbaka från 20,3 till 19,4 procent kvinnor bland delägarna.

– När vi förvärvar andra byråer, vilket vi gjorde 2011, går ägarna ofta in som delägare. Detta har påverkat vår statistik, eftersom de flesta som äger byråer är män, säger Lisbeth Larsson, informationschef på Grant Thornton.

KPMG, har i många år haft omkring 12 procent kvinnliga delägare. Men det senaste året har byrån tagit ett förhållandevis stort steg framåt, från 12 procent kvinnliga delägare till 14,6 procent.

– Ett av våra mål är att öka andelen kvinnliga delägare och vi arbetar aktivt med individuellt anpassade utvecklingsplaner. Det här är ett långsiktigt arbete och vi är inte där vi vill vara ännu. Men det är roligt att se att det går i rätt riktning, säger Maria Karlén, HR-chef på KPMG.

– Vi har både en kvinnlig vd och vice vd samt en ledningsgrupp med en majoritet av kvinnor, säger hon.

Rakel Lennartsson

Fotnot: Uppgifterna är insamlade i januari–februari 2012.

Företag

Delägare

Antal kvinnor

Andel kvinnor

2011

2010

2005

Mazars SET

51

13

25,40 %

22,80 %

15,60 %

13,30 %

Grant Thornton

139

27

19,40 %

20,20 %

20,30 %

12,00 %

PwC

247

43

17,40 %

17,00 %

17,80 %

13,30 %

Deloitte

81

12

14,80 %

15,00 %

14,10 %

10,00 %

KPMG

89

13

14,60 %

12,00 %

12,60 %

12,70 %

Ernst & Young

170

22

12,90 %

12,40 %

12,50 %

6,80 %

BDO

56

7

12,50 %

11,20 %

15,50 %

14,20 %