Innehåll

Balans nr 3 2012

Noteringar: Viktigt veta hur dokumentation ska hanteras

Revisorer och redovisningskonsulter måste spara sin egen dokumentation i tio år. Men när det gäller ett företags bokföringsmaterial finns en möjlighet att endast bevara det i sju år.

– Vi rekommenderar dock inte att man generellt utnyttjar möjligheten, säger Fredrik Nydén, föreningsjurist på FAR.

För drygt ett år sedan, 1 januari 2011, trädde en ny lag i kraft. I och med det behöver bokföringsmaterial bara bevaras i sju år i stället för tio år. Det handlar bland annat om räkenskapsinformation som verifikationer och liknande.

Nu har de nya reglerna gällt i ett år men det råder fortfarande en del osäkerhet om vilka som egentligen berörs. Fredrik Nydén betonar att när det gäller revisorer och redovisningskonsulter är de alltid skyldiga att spara sin egen dokumentation i tio år.

– Bestämmelserna som rör revisorerna och redovisningskonsulternas dokumentation regleras av Revisorsnämnden och i Reko, och där gäller fortfarande tio år. Det har inte förändrats. Det är bara tiden som bokföringsmaterialet måste bevaras som kortats till sju år, säger han.

Fredrik Nydén rekommenderar dock att man ändå sparar allting i minst tio år, eftersom preskriptionstiden för de flesta fordringar fortfarande är tio år.

– Får man ett betalningskrav på sig efter åtta år och ska bevisa att man har betalat är det bra att ha kvar kvittot, säger han.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...