Innehåll

Balans nr 3 2012

Noteringar: Viktigt veta hur dokumentation ska hanteras

Revisorer och redovisningskonsulter måste spara sin egen dokumentation i tio år. Men när det gäller ett företags bokföringsmaterial finns en möjlighet att endast bevara det i sju år.

– Vi rekommenderar dock inte att man generellt utnyttjar möjligheten, säger Fredrik Nydén, föreningsjurist på FAR.

För drygt ett år sedan, 1 januari 2011, trädde en ny lag i kraft. I och med det behöver bokföringsmaterial bara bevaras i sju år i stället för tio år. Det handlar bland annat om räkenskapsinformation som verifikationer och liknande.

Nu har de nya reglerna gällt i ett år men det råder fortfarande en del osäkerhet om vilka som egentligen berörs. Fredrik Nydén betonar att när det gäller revisorer och redovisningskonsulter är de alltid skyldiga att spara sin egen dokumentation i tio år.

– Bestämmelserna som rör revisorerna och redovisningskonsulternas dokumentation regleras av Revisorsnämnden och i Reko, och där gäller fortfarande tio år. Det har inte förändrats. Det är bara tiden som bokföringsmaterialet måste bevaras som kortats till sju år, säger han.

Fredrik Nydén rekommenderar dock att man ändå sparar allting i minst tio år, eftersom preskriptionstiden för de flesta fordringar fortfarande är tio år.

– Får man ett betalningskrav på sig efter åtta år och ska bevisa att man har betalat är det bra att ha kvar kvittot, säger han.

Charlotta Danielsson