Balans nr 3 2012

Noteringar: Hållbart värdeskapande

Gapet mellan de bästa och de sämta bolagen ökar

Skillnaderna i börsbolagens hållbarhetsarbete ökar och eftersläntrarna hamnar allt mer efter. Det visar initiativet Hållbart värdeskapande i sin senaste rapport.

Miljö är det prioriterade området i börsbolagens hållbarhetsarbete. Användningen av styrsystem för att följa upp riktlinjerna har ökat markant, från 67 till 90 procent. Underleverantörer kontrolleras i större utsträckning, med en ökning från 60 till 80 procent. Det är några av slutsatserna i enkätundersökningen bland de hundra största börsbolagen i Sverige.

82 av styrelseordförandena i NASDAQ OMX Stockholms hundra största bolag svarade på enkäten, som är en uppföljning på den rapport som presenterades för två år sedan, när 14 av Sveriges största investerare gick samman under namnet Hållbart värdeskapande.

– De som var föregångare redan 2009 är de som ligger i framkant även i dag och de tar fortsatt steg framåt, säger Nadine Viel Lamare, analytiker på Första AP-fonden och talesperson för Hållbart värdeskapande.

Rapportens viktigaste slutsats är att gapet mellan eftersläntrarna och de övriga har ökat.

– Den låga förändringstakten bland de bolag som är sämst bekymrar oss, säger Nadine Viel Lamare.

Rakel Lennartsson

Fakta

Initiativet Hållbart värdeskapande förvaltar ett kapital på totalt 5 000 miljarder kronor, varav omkring 650 miljarder kronor är placerade på den svenska aktiemarknaden, vilket motsvarar 16 procent av kapitalet på NASDAQ OMX Stockholm.