Balans nr 3 2012

Noteringar: Hållbart värdeskapande

Gapet mellan de bästa och de sämta bolagen ökar

Skillnaderna i börsbolagens hållbarhetsarbete ökar och eftersläntrarna hamnar allt mer efter. Det visar initiativet Hållbart värdeskapande i sin senaste rapport.

Miljö är det prioriterade området i börsbolagens hållbarhetsarbete. Användningen av styrsystem för att följa upp riktlinjerna har ökat markant, från 67 till 90 procent. Underleverantörer kontrolleras i större utsträckning, med en ökning från 60 till 80 procent. Det är några av slutsatserna i enkätundersökningen bland de hundra största börsbolagen i Sverige.

82 av styrelseordförandena i NASDAQ OMX Stockholms hundra största bolag svarade på enkäten, som är en uppföljning på den rapport som presenterades för två år sedan, när 14 av Sveriges största investerare gick samman under namnet Hållbart värdeskapande.

– De som var föregångare redan 2009 är de som ligger i framkant även i dag och de tar fortsatt steg framåt, säger Nadine Viel Lamare, analytiker på Första AP-fonden och talesperson för Hållbart värdeskapande.

Rapportens viktigaste slutsats är att gapet mellan eftersläntrarna och de övriga har ökat.

– Den låga förändringstakten bland de bolag som är sämst bekymrar oss, säger Nadine Viel Lamare.

Rakel Lennartsson

Fakta

Initiativet Hållbart värdeskapande förvaltar ett kapital på totalt 5 000 miljarder kronor, varav omkring 650 miljarder kronor är placerade på den svenska aktiemarknaden, vilket motsvarar 16 procent av kapitalet på NASDAQ OMX Stockholm.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...