Innehåll

Cirka tusen nya jobb skapas inom revisions- och rådgivningsbranschen i år. Konkurrensen om arbetskraften är hård, och studentrelationer är avgörande.

– Event som Ekonomernas dagar bidrar med inspiration inför arbetslivet, säger Moa Larsson, projektledare för Ekonomernas dagar.

Studenterna är framtidens arbetskraft och därmed viktiga för arbetsgivarna. De stora revisionsbyråerna profilerar sig därför gärna i samband med olika typer av studentevents.

– Vi får framför allt en bra möjlighet att visa upp oss som potentiell arbetsgivare och kan beskriva våra verksamhetsområden och de utvecklingsmöjligheter som finns inom PwC. Samtidigt får vi chansen att interagera med morgondagens arbetskraft och ta del av hur de ser på sin egen framtida utveckling, säger Petra Stergel, personalchef på PwC.

I år ser PwC ett behov av cirka 500 nya medarbetare, med en jämn fördelning av junior och senior kompetens. Rekryteringsbehoven finns inom samtliga områden och merparten av de nyanställda är studenter. Samma sak är det för de övriga byråerna inom Big 4. På Deloitte konstaterar HR-chefen Anna Pontén att 70 procent av rekryteringarna handlar om nyexaminerade studenter.

– Av vår studentrekrytering står revisorsassistenter för den absoluta merparten i hela landet, säger hon.

Ernst & Young räknar med att anställa 250 personer i år, och Lena Droh, rekryteringsansvarig, säger att event på skolor är viktiga.

– Det är en bra chans för studenterna att få en bild av oss som arbetsgivare och vi får möjlighet att träffa studenterna på deras arena, säger hon.

Ulrika Westin, kommunikationsdirektör på KPMG, berättar att man i år kommer att anställa mellan 100 och 150 personer och framhåller att relationerna med studenterna är speciellt viktiga då branschen är relativt odifferentierad och erbjudandena snarlika.

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet ordnar årligen Ekonomernas dagar. Utöver en mässa, där studenter och företag får möjlighet att mötas, arrangeras flera andra event.

– Veckan före mässan hade vi ED Academy. Företaget får komma till oss och leverera ”studentnytta”, exempelvis att man arbetar med olika caselösningar, man får hjälp med att uppdatera sitt cv och träna på intervjusituationer. Om revisions- och rådgivningsbranschen ska lyckas attrahera de bästa gäller det att synas. Syns man inte finns man inte, säger Moa Larsson som är projektledare för Ekonomernas dagar.

Charlotta Danielsson