Innehåll

Balans nr 3 2012

Noteringar: Tusen nya jobb i revisions- och rådgivningsbranschen

Cirka tusen nya jobb skapas inom revisions- och rådgivningsbranschen i år. Konkurrensen om arbetskraften är hård, och studentrelationer är avgörande.

– Event som Ekonomernas dagar bidrar med inspiration inför arbetslivet, säger Moa Larsson, projektledare för Ekonomernas dagar.

Studenterna är framtidens arbetskraft och därmed viktiga för arbetsgivarna. De stora revisionsbyråerna profilerar sig därför gärna i samband med olika typer av studentevents.

– Vi får framför allt en bra möjlighet att visa upp oss som potentiell arbetsgivare och kan beskriva våra verksamhetsområden och de utvecklingsmöjligheter som finns inom PwC. Samtidigt får vi chansen att interagera med morgondagens arbetskraft och ta del av hur de ser på sin egen framtida utveckling, säger Petra Stergel, personalchef på PwC.

I år ser PwC ett behov av cirka 500 nya medarbetare, med en jämn fördelning av junior och senior kompetens. Rekryteringsbehoven finns inom samtliga områden och merparten av de nyanställda är studenter. Samma sak är det för de övriga byråerna inom Big 4. På Deloitte konstaterar HR-chefen Anna Pontén att 70 procent av rekryteringarna handlar om nyexaminerade studenter.

– Av vår studentrekrytering står revisorsassistenter för den absoluta merparten i hela landet, säger hon.

Ernst & Young räknar med att anställa 250 personer i år, och Lena Droh, rekryteringsansvarig, säger att event på skolor är viktiga.

– Det är en bra chans för studenterna att få en bild av oss som arbetsgivare och vi får möjlighet att träffa studenterna på deras arena, säger hon.

Ulrika Westin, kommunikationsdirektör på KPMG, berättar att man i år kommer att anställa mellan 100 och 150 personer och framhåller att relationerna med studenterna är speciellt viktiga då branschen är relativt odifferentierad och erbjudandena snarlika.

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms universitet ordnar årligen Ekonomernas dagar. Utöver en mässa, där studenter och företag får möjlighet att mötas, arrangeras flera andra event.

– Veckan före mässan hade vi ED Academy. Företaget får komma till oss och leverera ”studentnytta”, exempelvis att man arbetar med olika caselösningar, man får hjälp med att uppdatera sitt cv och träna på intervjusituationer. Om revisions- och rådgivningsbranschen ska lyckas attrahera de bästa gäller det att synas. Syns man inte finns man inte, säger Moa Larsson som är projektledare för Ekonomernas dagar.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...