Balans nr 3 2012

5 frågor – om bankkonkurser

Julie Galbo är biträdande chef för ”Finanstilsynet” i Danmark – det enda landet i Europa som har låtit långivarna ta notan när en bank gått omkull. I februari besökte hon Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) i Stockholm.

1 För ett år sedan tog ni det kontroversiella beslutet att låta Amagerbanken gå omkull, varför?

– Att driva en bank innebär att ta risker. Det är inte rimligt att staten ska ta över de riskerna. Den danska ståndpunkten är att bankerna själva ska ta ansvar, samtidigt som konsumenterna skyddas. Vi menar att det är upp till investerarna att göra sin due diligence när de placerar kapital i en bank likaväl som när de köper andelar i ett tillverkningsföretag. Men för att skydda vanliga sparare har vi en statlig insättningsgaranti på 100.000 euro.

2 Hur var omvärldens reaktioner?

– Det blev en förstasidesnyhet i Financial Times. Det var ju första gången på överskådlig tid som investerare och sparare hade fått ta förluster för att en bank kommit på obestånd. Det var väldigt kontroversiellt, men i grunden är det inte Finanstilsynets beslut utan de danska lagstiftarnas. Efter finanskrisen hade vi en debatt i Danmark, för vanliga skattebetalare verkade det inte rättvist att de som tidigare tjänat mycket pengar plötsligt skulle få hjälp av staten.

3 Varför är Danmark ensamt om att tillämpa det du kallar ”sunt förnuft”?

– Det innebär stora konsekvenser för den reala ekonomin när man låter banker gå i konkurs. Därför är det viktigt att hitta en balans. I länder med några få väldigt stora banker är det svårare. Det är viktigt att man ser till att det finns andra banker med sund riskprofil, som kan ta över affären och låna ut pengar till företagen, men ingen har sagt att alla som vill ha ett lån ska få ett lån.

4 Du har bråkat mycket med revisorer, varför?

– Vi trodde att revisorerna skulle vara våra kritiska vänner, men vi har ägnat mycket tid åt att bråka med revisorer i samband med att vi har stängt banker. Mitt intryck är att de ofta tar sin kunds parti, även om deras legala uppgift är att vara allmänhetens vakthundar. Av de 12 banker jag varit med om att stänga är det bara en gång som varningen har kommit från revisorn.

5 Klarar danska banker konkurrensen med en så sträng stat?

– Det är såklart lätt för investerare att välja bort Danmark, till förmån för andra länder där staten står som garant för bankerna. Därför är det viktigt att vi får gemensamma regler i EU och vi skulle gärna se att EU väljer den danska modellen. Men även om det inte blir så har vi gjort det rätta, helt enkelt eftersom alternativet hade varit att fortsätta att uppmuntra ett felaktigt beteende.

Rakel Lennartsson