Innehåll

Balans nr 3 2012

Noteringar: Svårt för unga svenska företag att bli lönsamma

Svenska företag yngre än tio år har svårt att nå lönsamhet.

– Det är förvånande att så stor del av vinsten ligger hos äldre företag, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Företag som är yngre än tio år står för 47 procent av antalet företag i Sverige. Men det är de äldre bolagen som gör vinsterna. Bolag som är äldre än 20 år står för 78 procent av den rena vinsten av alla aktiebolag, men enbart hälften av förädlingsvärdet. Det visar en rapport framtagen av Grufman Reje på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Eftersom det är mer lönsamt att investera i äldre bolag är det svårt för nya företag att få tillgång till kapital. Stefan Fölster konstaterar att det drabbar Sveriges företagsklimat.

– Studier visar att ett bra företagsklimat inte bara ökar företagande och sysselsättning allmänt, utan har särskilt positiva effekter för sysselsättning bland utomeuropeiska invandrare, ungdomar, funktionsnedsatta och andra som har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Stefan Fölster.

Svenskt Näringsliv tolkar rapporten som att olika etableringssvårigheter begränsar lönsamheten i yngre företag. Ett exempel är skatteregler som gör kapital dyrare för nya företag än för gamla.

– Det skulle kunna vara betydligt enklare att driva företag. Exempelvis tvingas yngre, mindre företag i dag hantera nästan samma byråkrati som de stora, säger Stefan Fölster.

Charlotta Danielsson