Innehåll

Balans nr 3 2012

Noteringar: Skärpta regler för revisorer i finansiella företag

Nu skärps reglerna för revisorer i finansiella företag. Om finansmarknadsminister Peter Norman får som han vill börjar reglerna gälla 1 november i år.

Kravet på rotation av ansvarig revisor i börsbolag utökas till att omfatta alla revisorer i alla finansiella företag. I dessa företag ska styrelsen som regel ha ett revisionsutskott. När det gäller att ta beslut om företaget får anlita revisorn för andra tjänster än revisionstjänster, ska styrelsen lyssna på rekommendationen från revisionsutskottet innan den fattar beslut.

Det är förslagen i den promemoria som finansdepartementet nu skickar ut på remiss, och som syftar till att stärka revisorns oberoende och utjämna vissa skillnader mellan reglerna för revision av börsföretag och revision av finansiella företag.

– Vi vet hur viktigt det är att säkra ordning och reda inom den finansiella sektorn och här spelar revisorn en nyckelroll, säger Peter Norman.

FARs generalsekreterare Dan Brännström tycker att det är utmärkt att alla pusselbitar nu kommer på plats.

– FAR beslutade i januari om ny licensiering av revisorer i finansiella företag och om hur revisorn ska rapportera till Finansinspektionen (FI), men den stora pusselbiten är den nya rekommendationen för revision i finansiella företag. Nu väntar vi på FIs synpunkter på vårt utkast, säger han.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...