Innehåll

Balans nr 3 2012

Noteringar: Skärpta regler för revisorer i finansiella företag

Nu skärps reglerna för revisorer i finansiella företag. Om finansmarknadsminister Peter Norman får som han vill börjar reglerna gälla 1 november i år.

Kravet på rotation av ansvarig revisor i börsbolag utökas till att omfatta alla revisorer i alla finansiella företag. I dessa företag ska styrelsen som regel ha ett revisionsutskott. När det gäller att ta beslut om företaget får anlita revisorn för andra tjänster än revisionstjänster, ska styrelsen lyssna på rekommendationen från revisionsutskottet innan den fattar beslut.

Det är förslagen i den promemoria som finansdepartementet nu skickar ut på remiss, och som syftar till att stärka revisorns oberoende och utjämna vissa skillnader mellan reglerna för revision av börsföretag och revision av finansiella företag.

– Vi vet hur viktigt det är att säkra ordning och reda inom den finansiella sektorn och här spelar revisorn en nyckelroll, säger Peter Norman.

FARs generalsekreterare Dan Brännström tycker att det är utmärkt att alla pusselbitar nu kommer på plats.

– FAR beslutade i januari om ny licensiering av revisorer i finansiella företag och om hur revisorn ska rapportera till Finansinspektionen (FI), men den stora pusselbiten är den nya rekommendationen för revision i finansiella företag. Nu väntar vi på FIs synpunkter på vårt utkast, säger han.

Charlotta Danielsson