Innehåll

Balans nr 3 2012

Vad får en rådgivare göra för en revisionskund?

Sektionens styrgrupp fokuserar på arbetsgrupperna. Som exempel kan nämnas LOU-gruppen, som följer upp sin första skrivelse från 2009 angående synpunkter på avtalsvillkor tillämpade vid offentlig upphandling, de så kallade ska-kraven, med förslag till förändringar. I övrigt har ett remissvar lämnats på Upphandlingsutredningens betänkande På jakt efter den goda affären – SOU 2011:73 (se rådgivningssektionens flik på www.far.se).

En ständigt aktuell fråga är vad en rådgivare får göra för en revisionskund. Genom medlemskapet i IFAC har FAR (och därmed organisationens medlemmar) förbundit sig att följa vissa regler, exempelvis Code of Ethics for Professional Accountants som behandlar dessa frågor.

På Rådgivningssektionens flik på www.far.se presenteras löpande nyheter om sektionens verksamhet.

Ragnar Gustavii , ordf. FARs rådgivningssektion.