Innehåll

Balans nr 3 2012

Redovisningskonsultexamen genomförd med bra utfall

Redovisningskonsultexamen är sista steget för att bli auktoriserad redovisningskonsult. Kanske kan det verka skrämmande för en del, men Lena Sjöblom på FAR ger lugnande besked.

– Det är inte fråga om detaljfrågor eller utslagning av dem som tentar. Vår förhoppning är att de allra flesta är förberedda och blir godkända, säger hon.

FARs redovisningskonsultexamen är det sista steget för att bli medlem i FAR och få titeln auktoriserad redovisningskonsult. Nu är examensprovet sjösatt och sju redovisningskonsulter skrev provet första gången det genomfördes.

– Reaktionerna från dem som skrev var mycket positiva. De kände igen sig från sin vardag. Ingen har upplevt nivån som för hög, vad vi har hört. Däremot var alla spända och vissa upplevde att de hade behövt mer tid. Vi som rättade ser dock inte att mer tid var nödvändigt, det var mycket bra resultat från kloka konsulter, säger Lena Sjöblom.

Auktoriserad redovisningskonsult är en kvalitetsstämpel och ger en tydlig yrkesidentitet som professionell redovisningskonsult. För att bli medlem i FAR och få titeln auktoriserad redovisningskonsult behövs alltså godkänt resultat i FARs redovisningskonsultexamen.

Syftet med provet är att säkerställa att redovisningskonsulten har goda teoretiska kunskaper inom redovisningsområdet och förmåga att tillämpa dem i praktiken.

– Inriktningen ligger mot konsultrollen och examen är case-baserad. Vi beskriver förutsättningar i ett case och ställer sedan frågor om hur en auktoriserad redovisningskonsult lämpligen ska agera i dessa situationer, säger Lena Sjöblom.

Hon berättar att examen är uppdelad i olika områden där man tar upp allmänna frågor kring redovisningskonsultrollen och Reko, moms, skatt och aktiebolagsrätt samt etiska regler.

– Det handlar inte om en massa specialfall, utan det är en bred grundkunskap som krävs. Målet med examen är att säkerställa en ”lägstanivå”. Det är självklart att personen inte är fullärd vid examenstillfällen men tänket och förhållningssättet ska vara rätt, betonar Lena Sjöblom.

Provet hålls två gånger per år, i maj och i december. Om det inte är tillräckligt många anmälda ställs provet in och de som anmält sig får möjlighet att göra det vid nästa tillfälle.

Lena Sjöblom berättar att intresset för redovisningskonsultexamen är stort, men det finns också en tveksamhet hos en del konsulter. Bland annat kan det upplevas skrämmande med ett provtillfälle som pågår under en hel dag.

FAR planerar en förberedelsekurs där frågor, liknande dem som finns med i provet, tas upp. Det finns även ett kunskapstest, som är inriktat på faktakunskaper. FAR rekommenderar att redovisningskonsulterna gör kunskapstestet under praktiktiden för att få en bild av hur man ligger till.

– Examensprovet ska inte vara någon stor grej utan bara det sista naturliga steget för att få titeln auktoriserad redovisningskonsult, säger Lena Sjöblom.

Charlotta Danielsson

Fakta

Var och när?

Provet erbjuds två gånger per år, i maj och i december. Datum för 2012 är 30 maj (preliminärt) och 4 december.

Provet hålls under en dag och beräknad provtid är sju timmar.

Proven genomförs i Stockholm, men kan ges på andra orter om minst tio personer är auktoriserbara där.

Hur förbereder man sig?

Konsulter som fått en bra allsidig praktiktid ska klara provet – det är utgångspunkten. Konsult-rollen måste tränas i vardagen. FAR har kunskapstester för redovisningskonsulter, dessa är inriktade på teoretiska frågor. Testerna ska ge dig en uppfattning om dina kunskaper och vara en hjälp på vägen mot auktorisation.

Vad krävs för godkänt?

För godkänt resultat krävs minst 75 poäng av 100. Bedömningen av svaren görs enligt en svarsmall men vi tar även hänsyn till alternativa svar. Det beror på motiveringen.

FARs utbildningsråd utser ett rättningsteam som rättar svaren. Provsvaren delas upp så att samma person rättar en och samma uppgift.

Hjälpmedel som får användas på provet är: samlingsvolym, Reko, dator, böcker och egna anteckningar. Det webbaserade uppslagsverket FAR Komplett kan du få låna. Externa kontakter under provtillfället tillåts inte.

Vem kan göra provet:

Den som önskar medlemskap i FAR och titeln auktoriserad redovisningskonsult ska uppfylla FARs antagningskrav:

Teoretisk utbildning: huvudregel ekonomexamen universitet 3 år, alternativregel tvåårig eftergymnasial utbildning inom ekonomi (YH som är godkänd eller två års universitetsstudier med ekonomiinriktning)

Praktik 5 år för högskolegruppen och 6 år för YH-gruppen (senaste 3 åren med extern råd-givning på revisions-/redovisningsbyrå).

Examen med godkänt resultat.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...