Innehåll

Balans nr 4 2012

Noteringar: Skatteverket kräver kvitto på torget

Skatteverket vill att torg- och marknadshandeln använder kassaregister. Syftet med förslaget, som lämnats till finansdepartementet, är att skydda seriösa företag mot osund konkurrens och främja rättvisa spelregler inom handeln.

Torg- och marknadshandel har varit undantagna sedan lagen om kassaregister infördes 2010. Om undantaget tas bort innebär det att all försäljning som sker från torg, gator, marknader, mässor, loppmarknader och tillfälligt nyttjade lokaler ska omfattas av kravet på kassaregister. Även utländska företag ska omfattas.

Skatteverket föreslår också att omsättningsgränsen sänks från fyra till två basbelopp.

Charlotta Danielsson