Innehåll

Balans nr 4 2012

Noteringar: Hårdare tag mot penningtvätt

Regeringen kan komma att ta hårdare tag mot penningtvätt. En utredning har överlämnats till justitieminister Beatrice Ask (M) och den föreslår att bestämmelserna om straff för penningtvätt placeras i en egen lag, lagen om penningtvättsbrott.

Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, har varit särskild utredare och han vill även se lagändringar som gör det lättare för åklagare att bevisa att pengar eller annan egendom har ett brottsligt ursprung.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2013.

Charlotta Danielsson