Innehåll

Balans nr 4 2012

Noteringar: Revisionsbyrå debiterade för stort belopp

Revisionsbyrån debiterade klienten mer än vad som var skäligt. Klienten ifrågasatte fakturan och har nu fått rätt i Göta hovrätt.

En kvinna i södra Sverige anlitade vid två tillfällen en revisionsbyrå. Dels för att få hjälp med en skattefråga 2006, dels för att få hjälp med att upprätta sin deklaration för inkomståret 2006. När kvinnan fick fakturan från byrån var den på 34.000 kronor, en summa som kvinnan tyckte var oskäligt hög. Kvinnan betalade bara 15.000 kronor och när byrån krävde henne på återstående 19.000 kronor hävdade hon att hon uppfattat arbetet med skattefrågan som en väntjänst.

Saken hamnade i tingsrätt och där ifrågasatte kvinnan även den tid som lagts ner på uppdragen och den timersättning som debiterats. Hon anförde att den som utförde arbetet med deklarationen hade tagit upp nio timmar under 2006, trots att uppdraget gavs år 2007. På fakturan fanns även tre timmar för tid efter att fakturan utställts.

Tingsrätten konstaterade att bolaget bedriver verksamhet med skatterådgivning och deklarationsarbeten, och att utgångspunkten då måste vara att ersättning kommer att krävas. Kvinnan har i tingsrätten inte heller påstått att bolaget erbjudit sig att göra arbetet utan kostnad.

Tingsrätten dömde kvinnan att betala drygt 10.500 kronor till revisionsbyrån. Domen överklagades till Göta hovrätt som gör samma bedömning som tingsrätten när det gäller kvinnans skyldighet att betala för arbetet. Men Hovrätten konstaterar däremot att revisionsbyrån inte kunnat visa att det är skäligt att kvinnan betalar mer än 15.000 kronor och ogillar därför byråns talan.

Charlotta Danielsson