Innehåll

Balans nr 4 2012

Debatt: Revisionsberättelsen blir löjeväckande – nej, back to basic!

I Balans nr 3/2012 skrev Dan Brännström och Lennart Iredahl om EU-kommissionens förslag till ny revisionsberättelse. I en replik skriver Siv Berlin att revisionsberättelsen riskerar att bli en löjeväckande text som ingen orkar läsa.

Återigen är vårt viktiga verktyg revisionsberättelsen i farozonen! Den har upprepade gånger utsatts för allvarliga sabotage från en obestämd omvärld, men den här gången sker attacken med det grövsta artilleriet. Angreppen inträffar alltid i samband med att andra aktörer i affärsvärlden har råkat ut för blåsningar. Tror somliga att omformulering av mallen för revisionsberättelser kan hindra ekonomiska katastrofer?

Under större delen av mitt yrkesliv som auktoriserad revisor var ett ja ett ja och ett nej ett nej. Då var revisionsberättelsen kort och koncis. Den intygade att allt var i ordning. Fanns det något att anmärka eller påpeka, syntes det tydligt: revisionsberättelsen blev strax mycket längre än vanligt.

Vem vänder sig revisionsberättelsen till? I första hand vänder den sig till bolagsstämman för att ge vägledning i beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar, beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Då revisionsberättelsen, liksom årsredovisningen den uttalar sig om, är en offentlig handling vänder den sig också till bolagets övriga intressenter.

Vad vill då dessa och bolagsstämman veta av revisorn? Jo, helt enkelt om årsredovisningen är någorlunda riktig och att styrelsen och verkställande direktören har skött sitt uppdrag enligt sina befogenheter.

Hur tillmötesgår revisorn bäst intressenternas behov av information? Jo, genom en kort, tydlig och lättläst berättelse, där eventuella anmärkningar framgår tydligt.

Det är inte så vanligt med så kallade orena revisionsberättelser. Förklaringen är att verkställande direktören och företagsledningen oftast rättar sig efter hand när revisorn påtalar brister. I många av de under senare år internationellt uppmärksammade företagsfallissemangen har revisionsberättelserna inte innehållit några anmärkningar. Det ger självfallet upphov till tvivel på revisionens effektivitet. Revisionen är under ständig utveckling, men den kommer aldrig att helt undanröja risken för att situationer inte blir tillräckligt belysta i den offentliga rapporteringen. Styrelse och revisor kan också ha olika uppfattning om risksituationer; en felaktig varning i en revisionsberättelse likaväl som en underlåten anmärkning kan förorsaka skada för vilken revisorn kan göras ansvarig. Det är ibland en balansgång på slak lina som få intressenter kan sätta sig in i. Det hör till de utmaningar en revisor har i sin yrkesutövning, utmaningar som inte påverkas av hur mallen för revisionsberättelsen är utformad. De rör sig på ett helt annat plan.

Att sprida information om vad revision omfattar är vällovligt och erforderligt. Men det kan aldrig vara riktigt att använda revisionsberättelsen för utbildningsändamål. Så snart ny oro uppkommer på marknaden, utökas omfånget på berättelsen och har i den form som presenterades av Dan Brännström och Lennart Iredahl i Balans nr 3/2012 blivit totalt förvirrande.

Det är min innerliga förhoppning att det i de standardsättande internationella kommittéerna finns några pragmatiska och förnuftiga personer som kan sansa sig. Back to basic!

Jag är också innerligt tacksam för att min professionella verksamhet har upphört: vad än fortsättningen för med sig behöver jag aldrig riskera att tvingas sätta mitt namn under en så löjeväckande revisionsberättelse.

Siv Berlin är före detta auktoriserad revisor och har bland annat varit styrelseledamot i FAR.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...