Innehåll

Balans nr 4 2012

Mallar för redovisningsuppdrag klara

FARs sektion Små & medelstora företag

Vi ökar nu utbudet i medlemsservicen. Under februari har mallar för redovisningsuppdrag färdigställts och finns nu tillgängliga på FARs hemsida – far.se. Mallarna används med fördel av redovisningskonsulter och ska naturligtvis anpassas till den enskilda kundens verksamhet. Ytterligare dokument kommer att läggas ut på far.se efterhand och efter önskemål.

Vi påminner också om att nyttja FARs medlemsrådgivning, särskilt nu i bokslutstider då många redovisnings- och revisionsfrågor lyfts.

Bo Åsell , ordf. sektionen Små & medelstora företag.