Revisions- och rådgivningsbranschen lockar ekonomistudenter

Revisions- och rådgivningsbranschen lockar ekonomistudenter och 72 procent vill att första jobbet finns i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Bank och finanssektorn är mest intressant för ekonomistuderande, tätt följd av revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar en undersökning som FAR låtit göra och som publicerats på ekonomisverige.se

Undersökningen visar också att tre av fyra ekonomistudenter kan tänka sig att starta eget företag inom tio år efter sin högskoleexamen. Möjligheten att få bestämma själv och styra över sin tid lockar.

– Intresset för att starta eget är betydligt större bland dagens ungdomar än det var för tio till tjugo år sedan. Det finns forskning som visar att de som driver företag är nöjdare med sin livs- och arbetssituation än de som är anställda och att det är en följd av att de blivit företagare, säger Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

När det gäller vilka yrken de ekonomistuderande kan tänka sig att arbeta inom valde nästan sex av tio ekonomichef. Rollen som controller intresserar 44 procent, medan 29 procent kan tänka sig att bli revisor. 28 procent kan tänka sig att arbeta som redovisningskonsult.

Drygt fyra av tio vill att första jobbet finns i Stockholm och sammantaget 72 procent uppger att det första jobbet ska vara i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Knappt tre av fyra svarar att de kan tänka sig att arbeta utomlands.

Charlotta Danielsson

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Axánd via en webbenkät under en vecka i slutet av februari 2012. Totalt inkom 250 svar. En majoritet av respondenterna är mellan 18 och 25 år och ungefär hälften läser på något av de större universiteten.