Innehåll

Balans nr 5 2012

Noteringar: Nytt EU-direktiv för årsbokslut

Beslutet om ett nytt EU-direktiv för årsbokslut väntas i juni. Det nya direktivet, som syftar till att minska företagens administrativa börda och öka jämförbarheten, är en prioriterad fråga för ansvariga ministrar och det danska ordförandeskapet. Svenska representanter i Bryssel uppger att förutsättningarna för en kompromiss mellan Rådet (medlemsstaterna), EU-parlamentet och EU-kommissionen är goda.

Det nya direktivet ersätter de nuvarande fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven. Direktivet kommer även att innehålla en regel om land-till-land rapportering inom utvinnings- och skogsindustrin.

Rakel Lennartsson