Innehåll

Balans nr 5 2012

Noteringar: ”EU-kommissionens revisionspaket är ett hopkok”

– Det är som om du skulle laga en rätt med surkål från Tyskland, gåslever från Frankrike och gazpacho från Spanien, jag tror inte att det skulle bli särskilt gott, säger Olivier Boutellis-Taft, CEO i

Fédération des Experts-comptables Européens

(FEE) när Balans intervjuar honom om EUs revisionspaket.

Olivier Boutellis-Taft har till uppgift att få den europeiska revisions- och rådgivningsbranschen att tala med en enad röst. Ett kompromissförslag från en branschorganisation väger tungt, eftersom beslutsfattarna vet att förslaget redan har stötts och blötts.

– Ta EU-parlamentarikerna till exempel, med sina olika nationella och politiska hemvister. Värdet för dem med en organisation som FEE är att de vet att vi har samma slags diskussioner. När vi kommer med ett ställningstagande vet de att det är diskuterat på djupet, debatterat och synat från alla vinklar och förmodligen en tillräckligt robust kompromiss för att kunna accepteras av de flesta intressenterna, säger Olivier Boutellis-Taft.

Fyra gånger om året träffas företrädare från FEEs 45 medlemsorganisationer för styrelsemöte. Till en början var branschen splittrad angående EU-kommissionens revisionspaket. Enligt Olivier Boutellis-Taft har förslagen om att förändra marknadsstrukturen varit en bidragande orsak.

– Det säger sig självt att om du fokuserar debatten på att omreglera marknaden, så får du genast vinnare och förlorare och det splittrar branschen, säger han.

När Balans träffade Olivier Boutellis-Taft efter styrelsemötet i slutet av mars var han nöjd med att branschen lyckats fokusera den tidigare spretiga diskussionen och nå en samsyn.

– Som alltid i europeiska sammanhang har vi olika historia och erfarenheter, men FEE representerar det långsiktiga gemensamma intresset. Jag tror att branschens intresse bara kan värnas, om det tjänar det allmännas intresse.

Branschens strategi är att lyfta blicken bortom EU-kommissionens förslag och föra en diskussion om revisorns rapportering och revisionens roll i framtiden. Enligt Olivier Boutellis-Taft saknar det liggande lagförslaget den typen av övergripande vision och liknar mer ett smörgårdsbord av rätter som inte passar bra ihop.

– Det är som om EU-kommissionen har gjort en Tour d’Europe och tagit något från varje land. Men det som funkar på en plats funkar inte nödvändigtvis på en annan. Den samlade effekten av revisionspaketet blir omöjlig att kontrollera, säger han.

Rakel Lennartsson