Innehåll

REK Revision i Uppsala stod inför ett vägval. Det resulterade i en sammanslagning med BDO Uppsala och man blev en större aktör på den lokala marknaden.

Rikard Rönnblom och Lennart Roxendal, numera kontorschefer på BDO Uppsala, drev tillsammans REK Revision i Uppsala. De bildade byrån 1999 och växte snabbt. Runt 2010 hade företaget dock kommit till en punkt där Rikard Rönnblom och Lennart Roxendal kände att de måste göra något för att utveckla företaget.

– Vi hade två vägar att gå. Antingen skulle vi knyta till oss några revisorer och redovisningskonsulter eller gå in i en annan befintlig byrå. Vi började analysera vilka av de mer kända som skulle kunna passa oss och fick veta att BDO höll på att göra precis samma val, berättar Rikard Rönnblom.

Företaget hade tidigare haft kontakt med BDO, men vid den tidpunkten hade en sammanslagning av olika anledningar inte varit aktuell. Nu såg det annorlunda ut.

– En fördel med BDO är att de satsar stort på ägarledda företag, och dessutom hade vi en ambition att bibehålla känslan av ”den lilla familjen”, säger Rikard Rönnblom.

Samtal med personalen visade att de var med på tåget och företagen slogs samman. Vid årsskiftet flyttade BDO Uppsala in i större lokaler för att kunna växa ytterligare.

– Vi är nu 20 anställda och jag och Lennart fungerar som kontorschefer, vilket innebär att vi har personalansvar, men kommer att slippa en del administration framöver. I princip upplever jag att vi har en obegränsad frihet, säger Rikard Rönnblom.

I och med sammanslagningen tog BDO Uppsala marknadsandelar och förhoppningen är att företaget ska fortsätta expandera.

– Vi har en mer mångfacetterad kompetens i huset nu, vilket gör att vi blir mer heltäckande och att vi därmed kan ta fler typer av uppdrag, säger Rikard Rönnblom.

Den största utmaningen har varit att få de anställda att känna sig som ett enda team. Från REK Revision kom 14 anställda och på BDO Uppsala fanns vid sammanslagningen tre anställda. Rikard Rönnblom berättar att man arbetar mycket med personalens trivsel. Bland annat ordnas konferenser, pubkvällar och gemensamma luncher.

– Alla ska få chansen att göra sin röst hörd. Jag tror att det är svårt att klara av en sådan här förändring utan att det blir gnäll, men det är viktigt att lyssna på sina anställda och se vad man kan göra för att förbättra för dem, säger Rikard Rönnblom.

Charlotta Danielsson