Balans nr 5 2012

Månadens gästkrönikör: Varför lyckas vissa bättre än andra?

”Fler borde fundera på vilken självbild som styr deras liv”

Människor tänker och handlar olika och klarar sig olika bra i livet. Frågan är varför?

De flesta forskare är överens om att våra egenskaper är ett resultat av både arv och miljö. Generna ger oss visserligen en uppsättning unika anlag, men vi utvecklas och påverkas också av våra erfarenheter, kunskaper och utmaningar.

En kunskap, som enligt min mening har fått alldeles för lite utrymme i debatten om vad som gör att vissa människor lyckas bättre än andra och framför allt är allmänt mer tillfreds med livet, är den som handlar om vår självbild.

I mitt yrke som tränare och utbildare märker jag hur olika lätt olika personer har att ta till sig ny kunskap. För vissa är det självklart att det alltid finns nya saker att lära sig, utforska och utvecklas inom. Medan andra så fort de ställs inför nya tekniker eller tillvägagångssätt, går i försvar och menar att de inte alls behöver lära sig något nytt. Som om nya kunskaper skulle innebära att de i dag gjorde något fel.

Sak samma har jag observerat inom relationer. Vissa söker den perfekta kärleken och blir ständigt besvikna, medan andra anser att en god relation kräver att man anstränger sig och arbetar med de meningsskiljaktigheter som oundvikligen uppstår. Problemen löses genom att angripa situationen, inte nödvändigtvis den andre personen.

Frågan är om du är medveten om vilken självbild du har av din egen förmåga och intelligens? Och är du säker på att din självbild inte hindrar dig från att lyckas?

I boken Mindset visar Carol S Dweck hur vår föreställning om oss själva, om vi har en statisk eller dynamisk självbild, får avgörande betydelse för hur väl vi kommer att lyckas i livet, både i vårt yrke och i våra relationer. Fler människor borde fundera på vilken självbild som styr deras liv och hur de genom att ändra bilden av sig själva kan bli mer framgångsrika.

Tror du att dina egenskaper är givna en gång för alla har du en statisk självbild. Du anser dig begåvad med en viss intelligens och en viss personlighet. Varje ny situation blir därför en bekräftelse av vilken vinnare du är. Du undviker därför att ge dig på riktiga utmaningar, för tänk om du misslyckas? Du vill under inga villkor verka dum eller bli bortstött. Du anstränger dig ogärna, för är man tillräckligt smart så lyckas man ändå. Du överdriver gärna din förmåga och har ytterst svårt att ta kritik.

Tror du att du kan växa och utvecklas genom ansträngning har du en dynamisk självbild. Det betyder inte att du tror att du kan bli ett geni, men du är övertygad om att dina möjligheter i livet inte kan vara fastställda på förhand. Du vill alltid lära mer, du har inga problem med att visa dina svagheter. Varför slösa tid på att försöka bevisa hur bra man är när man i stället kan lägga kraft och energi på att bli bättre? Utmärkande för personer med dynamisk självbild är deras vilja att anstränga sig. De har ofta en mycket korrekt uppfattning av sina styrkor och svagheter och har mycket lättare än andra att ta kritik.

Många verkar hylla prestationer som nås utan ansträngning. Inget kunde vara mer fel. Om du är förälder, lär dina barn att anstränga sig och belöna inte prestationer som nås för lätt. Lär dem att framgång kommer av att arbeta hårt för något och att misslyckas inte är samma sak som att vara misslyckad. De måste troligtvis bara anstränga sig lite mer nästa gång. Samma sak gäller för dig som är chef. Självklart ingår det i ditt jobb att förmedla känslan till dina medarbetare av ”att det här klarar du – om du anstränger dig” och att ett misslyckande inte behöver betyda att någon inte kommer att klara uppgiften, de måste troligen bara anstränga sig lite mer.

Fråga dig själv:

  • När känner jag mig smart?

  • När jag inte gör några misstag (statisk självbild).

  • När jag utför något snabbt och det blir perfekt (statisk självbild).

  • När något är väldigt svårt och jag måste anstränga mig för att klara det (dynamisk självbild).

  • När jag arbetar med något länge och sedan klarar det (dynamisk självbild).

  • Kom ihåg! Att vilja framstå som perfekt leder inte framåt. Välj inte vänner och framförallt inte en partner som sätter dig på en piedestal och dyrkar dig.

  • Välj i stället att omge dig med människor både privat och på jobbet som utmanar dig och hjälper dig att bli en bättre person och uppmuntrar dig att lära dig nya saker.

Annika R Malmberg är utbildare, föreläsare och författare.