Innehåll

Balans nr 6-7 2012

Ledare: Flaggan i topp för revisorn!

I år är det 100 år sedan de första revisorerna auktoriserades. Och även om det är många år sedan företagen slutade hissa flaggan när revisorn var på ingång så är det en yrkeskår som har åldrats med grace och åtnjuter stort förtroende och respekt.

Mycket har förändrats under de 100 år som har gått och jag kan inte låta bli att undra vad de sex revisorer som auktoriserades av Svenska handelskammaren 1912 skulle tycka om dagens revisionsverksamhet och de förutsättningar som gäller för revisorer i dag.

Grunden för yrket är alltjämt att skapa förtroende, men synen på förtroende har förändrats genom åren. Då var förtroendet mer kopplat till personen, medan det i dag är mer kopplat till revisionsbyrån och dess renommé. Bra eller dåligt? Ja, det finns det säkert olika uppfattningar om.

Balans har träffat Filip Cassel som är tredje generationens revisor och barnbarn till Isaac Cassel – en av de första revisorerna som auktoriserades. I en intervju på sidan 18 berättar Filip Cassel om sitt ”revisorsarv”.

Arbetet på en revisionsbyrå handlar naturligtvis – som i all affärsverksamhet – en hel del om pengar och ett återkommande samtalsämne är debiteringsgrad.

På Baker Tilly i Halmstad har man dock valt att inte prata om debiteringsgrad utan fokusera på medarbetarna i stället. Eller som kontorschefen Jan Carlsson uttrycker det: ”Vi vill tjäna pengar, men vi fokuserar inte på det.” Och konceptet verkar fungera bra. På sista raden visar byrån en vinst på 20 procent.

Läs mer i Balans serie om uppstickarna i branschen på sidan 22.

Glad sommar!

Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se