Balans nr 6-7 2012

Noteringar: Rött ljus för annonskampanj

Revisionsbyrå lät kunder uttala sig positivt om byrån

En revisionsbyrå lät i en annonskampanj några kunder tala om hur bra den är. Nu har revisionsbyrån fått en erinran av Revisorsnämnden för att ha gett upphov till oberoendehot.

I tider då det blir allt viktigare för revisionsbyråerna att sälja sig själva och sina tjänster kan det ligga nära till hands att ta hjälp av sina kunder i annonskampanjer. Men det ska man akta sig för.

Under hösten 2011 genomförde en revisionsbyrå en annonskampanj. Kampanjen bestod bland annat av tre annonser. I annonserna lät revisionsbyrån företrädare för tre av byråns namngivna kunder uttala sig positivt om byrån.

Kampanjen hamnade hos Revisorsnämnden (RN) som inte gillar upplägget. RN konstaterar att för en utomstående betraktare måste annonskampanjen ha gett intrycket att det finns en intressegemenskap mellan å ena sidan revisionsbolaget, och å andra sidan de tre revisions-kunderna. Kunderna kan alltså uppfattas ha ett gemensamt intresse med revisionsbolaget av att kampanjen genomförs.

Enligt RN har revisionsbyrån genom sitt agerande gett upphov till ett oberoendehot, och det gör att särskilt höga krav ställs på eventuella motåtgärder för att balansera hotet. Några sådana motåtgärder vidtogs dock aldrig av byrån, enligt RN.

Dessutom var en av revisorerna som var huvudansvarig för ett av bolagen som deltog i kampanjen inte informerad om att kampanjen var igång. Därmed hade revisorn heller inte kunnat ta ställning till om kampanjen påverkade revisionsuppdraget.

RN bedömer att revisionsbolaget har åsidosatt sina skyldigheter som registrerat revisionsbolag genom att ge upphov till oberoendehot som haft effekt på både påskrivande revisor samt revisionsbolaget och tilldelar därför byrån en erinran.

Sara Orback, föreningsjurist på FAR, avråder byråer från den här typen av annonsering.

– FARs medlemmar får tänka på att man ska undvika att använda sig av revisionskunder i sin annonsering, säger hon.

Charlotta Danielsson